Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Su H. Tsuru (2004) - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Su H. Tsuru (2004)

Bulma+ Hiromi Tsuru gim? 1690 met? kovo 29 dien? Kanagavos prefekt?roje, Japonijoje. ?garsintoja prad?jo dirbti nuo 1978 met? ir šiuo metu labiausiai ?inoma kaip Bulmos ("Dragon Ball") ?garsintoja, Ukyo Kuonji ("Ranma 1/2") ?garsintoja bei kaip Meryl Trife ("Trigun") ?garsintoja. Taip pat Hiromi Tsuru yra tek? dirbti su "Soreike! Anpanman", "Kimagure Orange Road", "Ghost Sweeper Mikami" ir "Metal Gear Solid".

Interviu su Hiromi Tsuru ( 2004 metai, gegu??s 4 d.)


Koks buvo J?s? pirmas ?sp?dis, pama?ius Bulm??
Bet kas, susipa?in?s su Bulma, pasakys, kad tai labai stiprios valios egocentriška asmenyb?... tiesa? [juokiasi] Iki šiol man ne taip jau ir da?nai buvo tek? ?garsinti tok? energing? veik?j?, tod?l labai nor?jau pabandyti!

Ar ?sp?dis apie "stiprios valios egocentrišk? asmenyb?" išliko iki pat serij? pabaigos?
Na, labai smarkiai tikrai nepasikeit?. Ta?iau vis d?lto jauna Bulma buvo ?ymiai didesn? egoist? - subrendusi ir susilaukusi vaik? ji tapo atsakinga motina ir nebegal?jo b?ti tokia paš?lusi kaip anks?iau. [juokiasi]

O kaip pakomentuotum?te jos sen?jim?? [juokiasi]
Šiek tiek li?dna buvo d?l to, kad sen?jimo procesas nepaveik? daugelio kit? veik?j?. [juokiasi] Filme "History of Trunks" ateities Bulma jau atrodo ?ymiai vyresn?. Netgi ?rašymo metu aš vis galvojau: "tau visiškai netinka š? šukuosena!". Man teko pajusti savo kailiu, kad netgi Bulma iš jaunos merginos pavirto ? vidutinio am?iaus moter? su atsirandan?iomis veido raukšl?mis. [juokiasi]

Kaip manote, kame slypi Bulmos patrauklumas?
Na, ?i?rint Goko gerb?j? akimis Bulma da?niausiai apib?dinama kaip pakankamai atstumianti mergina su egoistiniais tikslais. Ta?iau mano akimis Bulma yra tokia, kokia ji yra. Protinga, sumani, ta?iau su savo tr?kumais bei šiek tiek iškreiptu padorumo jausmu. Na, juk ji pak?l? sijon? priešais D?in? V??l?... [juokiasi] Ji papras?iausiai man labai patinka!

Ar ?garsinote dar kok? nors veik?j? iš Dragon Ball?
Aš taip pat ?garsinau k?dik? Tranks?. Nors man teko tik verkti. [juokiasi] Man atrodo, šis vaidmuo netgi nebuvo ?trauktas ? titrus anime pabaigoje. Be to, aš ?garsinau Bulmos dukr?.

Kokie epizodai su Bulma paliko Jums did?iausi? ?sp?d??
Neabejotinai tai momentas, kai Bulma liko be apatini?. Taip pat pirmoji Dragon Ball serija, kai Bulma susitiko su Goku.

Ar Bulma kada nors galvojo apie romantinius santykius su Goku?
Nemanau. Bulma tur?jo Jam?? ir nemyl?jo Goko kaip vyro, ta?iau brangino kaip draug?. Tai buvo ne romantin?, bet platoniškoji meil?.

Kokie buvo J?s? ?sp?d?iai su?inojus, kad Bulma išsiskyr? su Jam?iu ir staiga prad?jo santykius su Ved?itu?
Bulmos ir Ved?ito santuoka mums buvo labai netik?ta. Visi mes, dirb? prie Dragon Ball ?garsinimo, buvome ?sitikin?, kad Bulma ištek?s u? Jam?io. Ir išgird? ?ini? tiesiog apstulbome! Netgi Jam?io ?garsintojas Furuya-san bei Ved?to ?garsintojas Horikawa-san išsi?iojo ir pasak?: "K?????!" [juokiasi]

Ar pasikeit? J?s? po?i?ris ? Bulm? po to, kai ji ištek?jo u? Ved?ito?
Manau, kad Bulma prad?jo santykius su Ved?itu anks?iau, negu buvo tam emociškai pasiruošusi. Tod?l aš band?iau pavaizduoti toki? Bulm?, kuri galvot?: "Kuo tau taip patiko Ved?itas?" arba "Bulma, kas vyksta?" [juokiasi] Iki šiol aš taip ir ne?inau, kod?l ji išsirinko b?tent Ved?it?.

Kokios scenos su Ved?itu Jums buvo labiausiai ?simintinos?
Verkiau su?inojusi, kad Ved?itas ?uvo, prieš tai apkabin?s Tranks? ir papraš?s jo pasir?pinti Bulma... ?sp?d? sustiprino tai, kad prieš tai n?ra buv? joki? epizod?, parodan?i?, kaip jie pamilo vienas kit?... Bet aš ?inojau, kad r?pestis artimais ?mon?mis buvo vienas iš Ved?ito prioritet?, tod?l verkiau, pama?iusi scen? ekrane. Pajutau, kad gal gale jo jausmai paliet? Bulmos (o gal labiau mano) šird?.

J?s? nuomone, kod?l Dragon Ball yra taip vis? m?giamas?
Aš ?sitikinusi, kad s?km?s pagrindas yra Gokas. B?t? nuostabu, jeigu toks ?mogus egzistuot? iš tikr?j?. Man asmeniškai labai patinka serijos, kuriose Gokas vis dar yra ma?as.

Kokie Dragon Ball epizodai Jums patiko labiausiai?
Man labai patiko Kovos Men? Turnyrai! Visai neseniai aš ?i?r?jau Dragon Ball Z serijas DVD formatu. Aš netur?jau tokio didelio vaidmens Z dalyje, tod?l praleidau kai kurias dalis, ta?iau vis tiek buvo nuostabu per?i?r?ti visk? iš naujo ir prisiminti, kaip tai linksma! [juokiasi]

Kokie priešai Jums patiko, o kokie ne?
Selas... Neken?iu. [juokiasi] Jis buvo labai, labai galingas. O Buu visai mielas, tiesa? Man ypa? patiko ?i?r?ti, kaip jie gyveno kartu su Š?tonu.

Gal?tum?te pasidalinti ?sp?d?iais po šitiekos met? darbo su Masako Nozawa? [vert. past. - Goko, Gohano ir Goteno ?garsintoja]
Buvo labai linksma! Masako Nozawa yra savo profesijos veteran?, ta?iau aš vis tiek tur?jau garb?s dirbti su ja komandoje. D?l to buvau be galo laiminga! M?s? ?rašymo studijoje did?ioji dalis ?garsintoj? buvo labai patyr? - turb?t sunkoka tai ?sivaizduoti šiandien, bet iš j? aš daug ko išmokau. D?ka toki? koleg? bei Nozawos-san r?pestingumo kit? at?vilgiu, studijoje visada vyravo harmonija. Nozawa-san tikrai labai mielas ?mogus, nors gal ir grubu vadinti studijos veteran? "miela". [juokiasi]

Nozawa-san ?garsino iš karto tris veik?jus - Gok?, Gohan? ir Goten?.
Tai buvo ?simintinas darbas! Ka?kas, ko aš nor?dama negal??iau pakartoti. Jai puikiai sekasi vienu metu vaidinti tris ?mones, o tai n?ra taip jau ir paprasta.

Yra tek? gird?ti, kad Dragon Ball ?garsinimas ?vyko pakankamai greitai.
Ruošiantis kitiems šou, prieš ?garsindami repetuodavome daugyb? kart?. Ta?iau Dragon Ball atveju mes repetuodavome tik kart? prieš darant ?raš?. Kad gal?tume kuo tiksliau ?garsinti veik?jus, iš prad?i? mes visi labai kruopš?iai dalyvaudavome daugelyje repeticij?. Ta?iau laikui b?gant apsipratome su savo veik?jais ir darbas pajud?jo grei?iau. Be to, ?rašymo metu studijoje mes jau tur?davome spalvotus kadrus iš anime - tai labai palengvindavo u?duot?.

Taigi vaidinti yra lengviau, matant prieš akis judant? paveiksliuk??
Vykstant renginiams man?s da?nai paprašo imituoti Bulmos bals?.... bet man sekasi labai prastai. Sud?tinga vaidinti, nematant veik?j?.

Dragon Ball iki šiol da?nai yra rodomas. Kokios mintys kyla, pama?ius savo sen? darb??
Aš da?nai ?i?riu kartojimus ir kiekvien? kart? nustembu: kokia aš jauna! [juokiasi] Šiaip ar taip, mane da?niausiai taip ?traukia siu?etas, kad nebekreipiu d?mesio ? savo vaidyb?.

Ar teko improvizuoti Dragon Ball ?garsinimo metu?
Ne?inau, gal ir buvo keletas juoking? scen?? Bet aš tik pakeisdavau sakinio pabaig? taip, kad ji labiau tikt? mano vaidybai. Manau, kad Pilafo ?garsintojas Shigeru Chiba-san bei pasakotojas Joji Yanami-san daug improvizavo.

Kokie jausmai u?pl?do dirbant prie paskutiniosios Dragon Ball serijos?
Buvo li?dna, bet galvoje kirb?jo mintis: "ar tai tikrai pabaiga?" Mes dar?m? po ?raš? t? pa?i? dien? kiekvien? savait?, tai tapo m?s? gyvenimo dalimi. Paskutin? serija negali neb?ti li?dna, kai kalba eina apie tokio masto darb?, kokiu buvo Dragon Ball. Ta?iau širdyje aš vis dar jau?iu, kad Dragon Ball t?siasi. Serijos pasibaig?, ta?iau tai dar ne pabaiga. Netgi dabar, kai susirenka visi tuo metu dirb? ?garsintojai, mes kartais v?l ?sijau?iame ? savo veik?jus!

Gal?tum?te pasakyti kelet? ?od?i? savo gerb?jams?
Dragon Ball - tai nuostabus ir labai ?domus darbas. Seriale yra daug kovos scen?, ta?iau aš b?siu laiminga, jeigu j?s pajusite t? ?ini?, kuri? jos neša. Ir dar, prašau j?s?, pam?kite Bulm?!


Vertimas iš japon? kalbos: www.kanzenshu.com
Vertimas iš angl? kalbos: D_B
Redagavimas: Mldc

Komentarai

Komentarų dar neparašyta.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 5/5 (100%) (1 balsas)
Forumo temų debesis
Ginio ir jo paj?g? i?vaizda, L2Tartarus, Diev? mi?kas, Ne?inai dainos pavadinimo ? Klausk !, K? manote apie Ved?it, H.O.T.D Triler, K? manote apie anime "Fruits Basket"?, Pivot pasi?lymas, ESF Picture of the Week. January 26, 2024, Karino klausimai 1#, Mano Piesiniai, Ropeta kompanija pristato nauj? filmuk, Serialai., [JAPONI?KAI] DBZ - Broly The Legendary Super Saiyan, Cs:Go Diskusiju forumas! BloodLine.lt
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas