Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Interviu su A. Toriyama, M. Nozawa, T. Koyama - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Interviu su A. Toriyama, M. Nozawa, T. Koyama

nozwa-koyama-toriyama Interviu dalyvauja:
Akira Toriyama - Dragon Ball k?r?jas
Takao Koyama - Dragon Ball anime scenaristas
Masako Nozawa - Goko, Gohano ir Goteno ?garsintoja

Kalb?dami apie Dragon Ball trilogij?, visuomet pagalvojame ir apie Gok?. Kaip kruopš?iai j?s apgalvojote Goko ?vaizd? prieš prad?dami kurti mang??
Toriyama: Aš beveik nieko nebuvau suplanav?s iš anksto. Nemaniau, kad padarysiu Gok? ateiviu iki to laiko, kol ? ?em? neatvyko Ved?itas, maniau, kad jo virtimas mil?iniška gorila bus viso labo "paprasta transformacija" - ma?daug kaip vilkolakio. V?liau, mangos k?rimo eigoje, pri?j?s k?rimo epizod?, kuriame išsiaiškino, kad "Gokas iš tikr?j? yra ateivis!" tokiu siu?eto pakrypimu nustebo ne tik skaitytojai, bet ir aš pats. [juokiasi] Bet kokius atveju aš tur?jau tik vien? mint?: "Pasiskolinsiu pagrindin? motyv? iš "Kelion?s ? Vakarus" ir prid?siu prie viso to Kung-Fu". Buvau pasiruoš?s u?baigti istorij? po dešimties savai?i?, ta?iau ji tapo hitu.
Koyama: O kaipgi Drakono rutuli? sumanymas?
Toriyama: Pamaniau, kad tai bus geriau, negu tiesiog paimti esmin? siu?et? iš "Kelion?s ? Vakarus", be to, nor?jau sukurti k? nors tokio, kas gal?t? labiau pritraukti d?mes? berniukiškame ?urnale. Drakono rutuliai mangai prid?jo ?aidimo motyv? - reikia ka?ko ieškoti, rinkti. Na ir siu?etas b?t? aiškesnis, jeigu istorija pasibaigt? noro išsipildymu. Tad prad?jau galvoti, ko Drakono gal?t? paprašyti Gokas ir jo draugai.
Nozawa: Kod?l Drakono rutuli? septyni?
Toriyama: Šiaip sau. Tiesiog atrod? geras atskaitos taškas. [juokiasi]
 
Ar yra kokia nors prie?astis, kod?l Gokas tur?jo ketur?vaig?d? rutul??
Toriyama: Ne, irgi jokios. [juokiasi] Tiesiog pamaniau, kad vien?vaig?dis arba septyn?vaig?dis nuskamb?t? per daug banaliai. Ir ?vaig?dut?s rutulio viduryje labai supaprastino u?duot? - iš karto aišku, kuris tai rutulys. Kita vertus, kai aš dar tik buvau prad?j?s dirbti mangos pieš?ju, mano redaktorius pastoviai kartodavo man: “sh?nen (vert. past.: manga, skirta 10 ir vyresni? met? berniukams) manga turi b?ti lengvai suprantama!". Ir iki šiol aš stengiuosi visada prisilaikyti šios taisykl?s.
 
Dragon Ball veik?jai da?nai turi kokius nors simbolius ant nugaros. Ar tuos simbolius suk?r?te tam, kad veik?j? b?t? lengva atpa?inti iš vis? pusi??
Toriyama: Ne, papras?iausiai pamaniau, kad tai ir yra tr?kstamas komponentas. [juokiasi] Be to, lengva nustatyti, kokiai kov? mokyklai kuris veik?jas priklaus?. Gokas iš prad?i? tur?jo "kame" (v??lio) ?enkl?, nes jo mokytojas buvo D?inas V??lys. V?liau pasikeit? ? ?enkl? "go" (pirmas Goko vardo skiemuo), galb?t tod?l, kad prad?jo treniruotis pats, nu?jo savo keliu.
Koyama: Tur?jote bendr? supratim? apie tai, kad Gokas vaikyst?je susitrenk? galv? ir pamiršo savo planus apie pasaulio u?kariavim??
Toriyama: Taip, teisingai. Ta?iau tai aš sugalvojau jau po to, kai atvyko sajanai. [juokiasi]
Koyama: Bet jeigu Gokas galvos susi?eid?s neb?t?, dabar visas pasaulis b?t? buv?s pavergtas Goko/Kakaroto, taip?
Toriyama: Taip, manau, kad taip. [juokiasi]
Koyama: Toriyama-sensei (vert. past.: sensei (jap) – mokytojas), galb?t nuskamb?s grubiai, ta?iau J?s esate tikras genijus - sugeb?jote taip nuosekliai sukurti siu?et? netgi tada, kai galvojote, kad tai bus trumput? manga, ir vis d?lto sud?liojote istorij?, nors ir daug k? prigalvodavote paskiau. Tik nedaugelis mangos k?r?j? gali taip puikiai atskleisti siu?et?, ta?iau jums tai sekasi tiesiog nuostabiai. Labai ?sp?dinga.
Toriyama: Hahaha. Ir tikrai, istorijos piešimo metu aš susidurdavau su tokiais atvejais. Pastoviai bekurdamas t?sin? ?sivarydavau save ? kamp?, paskiau galvodavau: "Oi, ir kaip dabar išsisuksiu?" Netgi piešdamas Kovos Men? Turnyr? aš iki pat galo piešiau kov? galvodamas: ir vistiek, kas gi laim?s?
Koyama: Turiu dar vien? klausim?. Ar sajan? ras?je yra moter?? Originaliuose J?s? piešiniuose nepavaizduota n? vienos moters.
Toriyama: Na, aš nei vienos nenupiešiau.
Koyama: Taigi moter? n?ra? Man?s to da?nai klausia Dragon Ball fanai.
Toriyama: Na, aš ?sitikin?s, kad jos egzistuoja.
Koyama: Vaikai juk gimsta. J? neb?t? atsirad?, jeigu ne moterys, k??
Toriyama: Taigi. Kiek aš pamenu, anime speciale (Bardock - the Father of Goku) pasirod? sajan? moteris.
Koyama: Ved?itas ved? Bulm? ir tur?jo su ja vaik?, tad sajanams tikrai reik?jo moter?.
Toriyama: Aš apie tai tiek daug negalvojau... Turb?t nenupiešiau moter? tod?l, kad sajanai - kari? ras?. Nors jeigu b??iau k?r?s mang? šiais laikais, grei?iausiai nupieš?iau koki? nors galing? sajan? moter?.
Koyama: O tada buvo tie laikai, kai sunkiai galima b?t? ?sivaizduoti moter? kovotoj??
Toriyama: Na, tada b?t? buv? neteisinga nugal?ti mergin?.
 
Kalbant apie merginas, yra C-18.
Toriyama: Taip. Pabaigoje ji tampa Krillino ?mona.
Nozawa: O taip, aš irgi buvau nustebinta! Visi mes, ?garsintojai, sp?liojome: "Kod?l ji pasirinko Krillin??" [juokiasi]
Toriyama: Iš prad?i? galvojau, kad Krillinas netur?s jokio svarbaus vaidmens siu?ete, o v?liau juk reik?jo ka?kaip per akimirk? paversti j? Goko geriausiu draugu...
Koyama: Na, Krillinas juk yra stipriausias ?emietis.
Toriyama: J?s teisus, Krillinas tarp ?emie?i? yra stipriausias. Bet ne?i?rint ? tai Krillino likimas ka?kod?l krypo blog?ja linkme, tod?l pamaniau: "Nors kart? padarysiu j? laimingu", ir jis ved? C-18. [juokiasi]
 
Iš karto po 22-ojo Kovos Men? Turnyro Krillinas buvo nu?udytas. Po šio ?vykio ir pati Dragon Ball trilogija pasikeit?, nutolo nuo Dr. Slump stiliaus mangos, J?s nemanote?
Toriyama: Taip, aš sutinku.
Nozawa: Kai Krillinas buvo nu?udytas, mes patys buvome šokiruoti, ?rašin?dami balsus.
Koyama: Gokas, trilogijos ?vaig?d?, taip pat buvo mir?s. O tada sugr??o su aureole virš galvos. [juokiasi]
Toriyama: Na, Goko b?das išgelb?jo tolesn? siu?et?. Netgi kai jis miršta, reaguoja ? tok? ?vyk? ma?daug taip: "Na, k? jau padarysi".
Nozawa: Teisingai.
Koyama: Taip, aš da?nai pasišneku su Nozawa-san, bet vis tiek manau, kad Goko fraz? "Na, k? jau padarysi" yra geriausia.
Nozawa: Taip, labai gera. Tikr? tikriausia "gokiška" linija.
 
Kalbant apie tai, Toriyama-sensei, ar Goko asmenyb? atspindi Jus?
Toriyama: Na, aš tikrai nesu Goko kopija. [juokiasi] Bet manau, kad jo po?i?ris ? gyvenim? yra panašus ? man?j?.
Koyama: Be to, jo ?ymusis “Ossu! Ora, Gok?!”. ["Hei! Aš esu Gokas!"] Kai bus baigtas kurti Dragon Ball vaidybinis filmas, man nepatikt?, jeigu tas “Ora, Gok?!” tapt? paprastu "I'm Goku!" (parašyta angliškai) [juokiasi]
Nozawa: Tikrai joks ne "I'm Goku!" (v?lgi, angliškai)
Koyama: Angliškai ši fraz? neperteikia savo prasm?s.
Nozawa: ?inote, aš naujajame vaidybiniame filme nor??iau gauti kokios nors senos moter?l?s, kuri pasirodo vos kelis kartus, vaidmen?. [juokiasi] Vien tam, kad pama?ius Goko leid?iam? Kamehameha gal??iau pasakyti: "Šitai netgi aš galiu", ir tada nueiti tolyn. [juokiasi]
Toriyama: Cha cha, b?t? linksma!
 
J?s? metodas sugalvoti veik?jams vardus taip pat yra išskirtinis, Toriyama-sensei.
Nozawa: Ak, man tai taip patinka! Visada sakau  - "Veik?j? ?vardijimo b?das - nuostabus!" Nesvarbu, kaip jie atrodo, jeigu j? vardas susij?s su dar?ov?mis, jie yra iš dar?ovi? šeimos, ir jau nebe iš kin? maisto ar muzikini? instrument?, tiesa? (vert. past.: vis? sajan? vardai kil? iš dar?ovi? pavadinim?, Goko šeima - kin? valgiai, Pikolas su savo gimine – muzikiniai instrumentai)
Toriyama: Cha cha. Aš vardus sugalvodavau per daug nem?stydamas, dabar netgi šiek tiek g?da. Kita vertus, jeigu netur??iau atskaitos taško, nuo kurio gal??iau prad?ti galvoti vardus, b?t? buv? sunkiau. Veik?j? daug, sunku kiekvienam ka?k? išgalvoti. Daug papras?iau tiesiog pasirinkti kok? nors dar?ovišk? vard?.
Koyama: Visada laukiu momento, kai film? siu?et? k?rime ateina laikas galvoti vardus. Filmui "The World's Strongest" aš netgi pasinaudojau Nagojos (vert. past.: Vienas did?i?j? Japonijos miest?) tematika. Naudojausi viskuo, pradedant “Uir?” (vert. past.: tradicinis Japonijos patiekalas) ir baigiant  “K?chin” (vert. past.: ka?kas valgomo su vištiena). [juokiasi] Neblogai pasilinksminau kurdamas vardus.
Nozawa: Toriyama-sensei, ar yra veik?j?, kuriems buvo sunku sugalvoti vard??
Toriyama: Kad ne. Tiesiog nusprend?iau: "Visiems duosiu kvailus vardus", tod?l per daug nesikankinau.
Koyama: Kaip su saibamenais?
Toriyama: Saibamenus pavadinau taip d?l to, kad juos reikia sodinti (saibai suru). [juokiasi]
Nozawa: Linksma steb?ti, kaip jie ?aibiškai išauga iš ?em?s.
 
Veik?jai turi kvailus vardus, ta?iau kai kurie yra galingi ir bauginantys. Skirtumas tiesiog stebinantis.
Toriyama: Taip buvo su Piccolo Daimao. Jis yra piktas persona?as, taigi aš pamaniau, kad b?t? per daug paprasta prie viso to padovanoti jam pikt? vard?, tod?l jis tapo Pikolu. (vert. past.: pikolo fleita - muzikinis instrumentas)
 
Kalbant apie Pikolo pakalikus, j? vardai irgi yra kil? iš muzikini? instrument??
Toriyama: Taip, nutariau, kad ir jie bus iš „muzikin?s“ šeimos, taigi jie tapo Tamburinu (vert. past.: b?gnelis su ?vangu?iais), Drumu (vert. past.: b?gnas) ir panašiai.
Nozawa: O Namek? vardai susij? su šliu?ais?
Toriyama: Namekai turi ragiukus ant galvos, tod?l man jie asocijuojasi su sraig?mis. [juokiasi]
Nozawa: O Tranksas yra Tranksas (vert. past.: vyriški apatiniai), nes jis yra Bulmos - bloomers (vert. past.: moteriškos sportin?s keln?s) s?nus?
Toriyama: Taip. taip pat yra ir Dr. Briefsas, ir Bra... kita vertus, ne tiek jau ir daug yra apatini? pavadinim?, tod?l šeima, ko gera, nebetaps gausesn?. [juokiasi]
Nozawa: Tai, kad J?s savo veik?jams taip ner?pestingai dovanojate apatini? pavadinimus yra ir atvirkš?ia, ir gra?u, ir nešvanku.
 
Ar tod?l ir Fryzo (vert. past.: Freezer - šaldytuvas) specialiosios Ginio komandos vardai yra susij? su pieno produktais?
Toriyama: Teisingai. Pagalvojau, kad pavadinsiu Ginio paj?gas tokiais vardais, kurie paprastai laikomi šaldytuve.
Koyama: Vis dar yra daugelis ?moni?, kurie nepastebi, kad ?odis "sajanas" yra kil?s iš "saiya", o tai t?ra ?od?io "yasai" (jap. - dar?ov?) anagrama. (vert. past.: anagrama - ?od?io skiemen? ar raid?i? sukeitimas vietomis)
Toriyama: K?, tikrai??? Buvo truput? g?dinga juos pavadinti sajanais. Maniau, visi puls man sakyti: "Tu gi tik pakeitei ?od?io "yasai" raid?i? eiliškum?!" [juokiasi]
Koyama: Gerb?jai taip pat buvo nustebinti su?inoj?, kad tsuful? ras?s pavadinimas atsirado iš ?od?io "vaisiai". [juokiasi] Visi sajanai - dar?ov?s, tod?l ir turime: "carrot" (morka) - Kakarrot, netgi Napo vardas yra kil?s iš kinietiško kop?sto. Na ir sajan? princas - Ved?itas - savo vard? gavo iš bendro pavadinimo - dar?ov? (vegetable). Labai pagarbiai skamba.
Toriyama: Sajanus padariau dar?ov?mis tam, kad išsisklaidyt? da?nas stereotipas: "sajanai - kari? ras? - taigi m?sa".
Nozawa: Dabar viskas aišku!
 
Ar anime siu?etui vardai yra svarb?s?
Koyama: Taip. Nesugalvoj?s vardo, negaliu kurti toliau. Bevardis veik?jas n?ra gyvas vaizduot?je. Net jeigu aš jiems skir?iau laikinus vardus, vis tiek viskas b?t? ne taip. Tiesiog negal??iau sukurti istorijos.
 
Koyama-sensei, ?velgiant iš J?s?, kaip scenaristo, pus?s: ar J?s esate patenkintas originali?ja Dragon Ball trilogija?
Koyama: Iš pat prad?i?, kai dar dirbau su Dr. Slump, Arale, perskai?iau pirm?sias mangos dalis, buvau priblokštas to ?avesio, kuris sklido nuo Goko asmenyb?s. Intuityviai pajutau: "Jeigu mes ši? istorij? prat?sime, gal?sime padaryti j? dar ?domesn?". Netgi dvima?iame popieriaus lape galima pamatyti t? veiksm?, o jeigu mes sukurtume anime, gal?tume pasinaudoti ir "giluma"... Šiuo at?vilgiu istorija buvo tiesiog perpildyta elementais kurie prašyte praš?si b?ti atgaivinami sukuriant anime. Taip jie tapt? dar tikresni, realistiškesni. Ta?iau tada n? negal?jau ?sivaizduoti, kokio masto darbas laukia m?s? ateityje. J?s turb?t irgi nepagalvodavote apie tai, Toriyama-sensei? [juokiasi]
Toriyama: Ne, aš pats buvau nustebintas. [juokiasi]
Nozawa: Aš irgi nieko tokio nesitik?jau. Tai yra nemaniau, kad ma?as berniukas Gokas kada nors u?augs, ir tada beliks steb?tis: "K?, jis turi s?n?? Bet KAIP tai nutiko??" [juokiasi] Bet netgi suaug?s b?damas Gokas visada lieka mielu, argi ne? Kai at?jau ? perklausym?, kuriame rinko Goko ?garsintoj?, pasakiau: "Oho, jis toks mielas! Aš noriu j? ?garsinti!"
 
Nozawa-san, kada J?s pirm? kart? susid?r?te su Dragon Ball?
Nozawa: Ma?iausiai prieš 23 metus. Toei Animation man pasak?: "Š? anime mes planuojame kurti", ir jie parod? man Dr. Slump mangos rinkin?. Nuo tada pagalvodavau: "Šis mangos autorius piešia tokius mielus vaizdelius". V?liau man buvo pranešta: "Pradedame dirbti su sekan?iu Toriyamos-sensei k?riniu", taigi aš nu?jau ? perklausym?. Bet netgi galvodama, kad aš noriu ?garsinti Gok?, vis dar ne?inojau, ar gausiu t? vaidmen?, suprantate? Tod?l tiesiog pasakiau sau: "Nesvarbu, kas bus, aš tiesiog ?garsinsiu Gok? taip, kaip man atrodo tinkama". Na, ir buvau laiminga išrinktoji.
 
Toriyama-sensei, j?s irgi klaus?t?s kandidat? ? Goko balso vaidmen? ?raš??
Toriyama: Taip, klausiausi. Man buvo didel? garb? šiam vaidmeniui parinkti Nozaw?-san ir kit? pagrindini? veik?j? ?garsintojus. Ta?iau, deja, aš esu ma?ai dirb?s ties anime k?rimu. Tad netgi klausydamasis Nozawos-san balso ?rašo visai nepagalvojau, kad ji yra labai patyrusi ?garsintoja. Tiesiog jos balsas puikiai atitiko Goko bals?, skambant? mano galvoje.
Nozawa: Tada buvau tokia laiminga, kokia tik gal?jau b?ti.
Koyama: Ne?inau, ar galima taip pasakyti, ta?iau... Nozawa-san, praeito anime veik?jas, kur? J?s ?garsinote, buvo kiek pakeistas. Tai tiesa?
Nozawa: Taip.
Koyama: Bet po to, kai veik?jas buvo paredaguotas, jo ?garsintoj? teko pakeisti taip pat. J?s buvote labai nusiminusi... Bet iš karto po to Jums buvo pasi?lyta ?garsinti Gok?. Abu šie anime buvo rodomi Fuji TV televizijos kanale, j?s negal?jote vienu metu dalyvauti abiejos ?rašuose.
Nozawa: Ne?i?rint ? tai, kad anks?iau viskas atrod? gerai.
Koyama: Taigi, jeigu J?s dalyvautum?te to perdaryto anime ?garsinime, j?s negal?tum?te ?garsinti Goko.
Nozawa: Dabar prisiminus ši? istorij? suprantu, kaip man tada pasisek?!
 
Kalbant apie siu?et? iš k?r?jo pus?s, kaip manote, kod?l ?i?rovai taip lengvai pri?m? ir pam?go Dragon Ball?
Koyama: Vis? pirma d?l Goko ner?pestingumo. Jo išvaizda irgi ?sp?dinga, bet aš asmeniškai manau, kad Goko b?das yra daugeliui priimtinas.
Nozawa: Aš sutinku. Pamenate epizod?, kai Gokui buvo nutraukta uodega? Tas jo svyravimas ir kritimas po to ?vykio buvo toks mielas, man jis nepaprastai patiko. Noriu tur?ti ? Gok? panaš? vaik?. [juokiasi]
Koyama: Be to, ne?i?rint ? Goko mielum?, j? supantys persona?ai taip pat yra asmenyb?s: kiekvieno persona?o šarmo pakanka netgi tam, kad j? galima b?t? padaryti pagrindiniu veik?ju. Tarsi tur?tume ?vaig?dišk? komand?. Taigi, yra kiekvieno persona?o asmeninis ?avesys, yra puikus Toriyamos-sensei piešimas! Tai ?stabu. Netgi skaitant original? Toriyamos darb? (vert. past.: mang?) galima pajusti, kad nupiešti vaizdai tiesiog iššoka iš popieriaus lapo. Jau nekalbant apie tok? k?rin?, kuris yra animuotas, iliustruotas, ?garsintas ir pa?vairintas muzika. Man atrod? nat?ralu, kad ?i?rovai tokio anime nepraleis pro akis.
Nozawa: Iš anime gerb?j? taip pat esu gird?jusi, kad Gohano virtimas iš moksliuko ? Did?j? Sajamen? taip pat turi savito ?avesio.
Toriyama: Šiaip Didysis Sajamenas ir man patinka. Gohanas yra šiek tiek nevyk?lis, tod?l ir teko jam prikurti k? nors panašaus. [juokiasi]
Nozawa: Tiek Gohanas, tiek Gotenas turi Goko kraujo, taip pat ir šiek tiek Goko mielumo. Man ypa? patinka tai, kad Gohanas neken?ia kautyni?, bet vis tiek labai gerbia savo t?v?.
Toriyama: Gohanui tenka suprasti, kad ne?i?rint ? tai, jog jis nori b?ti mokslininku, jam teks kovoti. Piešdamas j? visada pagalvodavau: "Jis labai skiriasi nuo savo t?vo, matyt, jis tikrai neken?ia kovoti."
Koyama: Gohanui ir šiaip labai nepasisek?. Buvo mamyt?s s?nelis, bet j? treniruoti apsi?m? Pikolas.
Nozawa: Jam ant galvos išdygsta didelis gumbas, bet netgi tada jis ne neken?ia Pikolo. Kad jau apie tai prakalbome, argi neatrod?, kad Pikolas labai priekabiai vertino Gohano pastangas? Tuo metu visi ?garsintojai buvo taip ?sijaut? ? savo vaidmenis, kad J?ji Yanami-san (?garsino diktori? ir Kami-sama) netgi u?pyko and Tohsio Furukawos-san (Pikolo ?garsintojo) ir riktel?jo: "Ei, baik. Jis viso labo vaikas!" [juokiasi] Furukawa-san buvo suglum?s ir tepasak?: "Aš tik ?garsinu veik?j?..." [juokiasi]
Koyama: Kart? buvau paklaustas, gal pagal mane ir buvo kurtas Pikolas? Atsakiau: "K?? Ne", bet... manau, kad gal ir esu šiek tiek ? j? panašus. Tod?l man Pikolas ir patinka. [juokiasi] Kai rašiau scenarijus filmams, Pikolui visada atitekdavo geriausios ištraukos. Kitaip tariant, man buvo lengva rašyti scenas su jo buvimu.
Toriyama: Taip yra tod?l, kad per?j? ? ger?j? pus? blogiukai visada yra kie?iausi.
 
Gokas ma?ai laiko leido su savo s?numi. Gohanui ?t?viu patapo Pikolas.
Toriyama: Galb?t Gokas visiškai nesidomi vaik? auginimui. Jis yra visiškai nevyk?s t?vas. [juokiasi] Juolab kad taip ir nesusirado darbo. Gok? domina tik viena - tapti galingesniu, kartais netgi atrodo, kad jis neturi daugiau joki? potrauki?. Jis neparodo jokio susidom?jimo tuo, kas jam yra nuobodu. La?inuosi, kad ir vedybos jam atrodo labai nuobodus dalykas.

Koyama-san, kokiose vietose buvo ypatingai sunku dirbti Dragon Ball siu?etu?
Koyama: Kaip gerb?jas aš tik?jausi, kad animuota mangos versija išplis ir taps populiari, o kaip vienas iš ?moni?, atsaking? u? anime k?rim?, labiausiai r?pinausi, kad anime neatsilikt? nuo mangos. Buvo labai sunku. ?inoma, aš negal?jau savarankiškai galvoti tolesn? Dragon Ball t?sin?, tod?l teko pa?vairinti anime šalutin?mis istorijomis, kuri? nebuvo Toriyamos-san mangoje, o toliau belikdavo laukti, kol tur?sime daugiau med?iagos tolesniam darbui.
 
Grei?iausiai tai buvo labai sud?tingas darbas.
Koyama: Viename sename anime apie beisbol? tam tikru momentu buvo kilusi karšta diskusija, kai pagrindinio veik?jo - met?jo  - vien? vienintel? metim? reik?jo išt?sti taip, kad jis u?imt? 30 minu?i? anime. Su Dragon Ball buvo panašiai. Turb?t did?iausias mano nuopelnas buvo iš vieno mangos piešinuko sugeb?ti sukurti pilnavert? 20 minu?i? anime epizod?. [juokiasi]
 
Kurioje serijoje tai buvo?
Koyama: O kad aš jau ir neprisimenu.
Toriyama: Sp?ju, tai tikrai buvo sunkus darbas. Mangos per savait? išeidavo 15 lap?, ne daugiau.
Koyama: Jeigu visas siu?etas rutuliojasi vien tik aplink kovines scenas, sunkoka yra šiek tiek nuva?iuoti ? šon?. Gerai, jeigu prieš prasidedant pagrindiniam veiksmui pavyksta ?terpti koki? nors šalutin? istorij?, bet jau kovos ?karštyje nieko nebe padarysi, viskas pasibaigia nepastebimai. Nelengva išpl?toti tokius momentus. B?davo ir toki? moment?, kai aš faksu gaudavau Toriyamos-san u?rašyt?, bet dar nenupiešt? istorijos t?sin?, ir pagal tuos u?rašus k?riau anime scenarij?. Nors kartais ir pasirodydavo, kad siu?etas pl?tojasi per l?tai.
 
O J?s, Nozawa-san? Ar sunku buvo ?garsinti ir Gok?, ir Gohan?, ir Goten? vienu metu?
Nozawa: Visi man?s klausia to paties, bet ar ?sivaizduojate, kaip vyksta video ?rašymas? Jeigu reikia ?garsinti Gok?, aš tampu juo, vos tik mano veik?jas pasirodo ekrane. ?ia kaip kanal? perjungin?jimas. Jeigu pasirodo Turlas, aš tiesiog "persijungiu" ? Turl?. Štai ir viskas, taip man pavyksta ?garsinti visus veik?jus.
Koyama: Paprastai ?garsintojai pirma ?rašo tik Goko bals?, v?liau pereina prie Turlo ir ?garsina j?, bet Nozawa-san tiesiog dirba ekspromtu. Taigi gal? gale aš specialiai kai kuriuos momentus kurdavau taip, kad abu Nozawos-san ?garsinami veik?jai kalb?t? vienas su kitu. [juokiasi]
Nozawa: Štai kaip? [juokiasi]
Koyama: Pamaniau, pabandysiu Jums pasunkinti u?duot?. Bet j?s puikiai susitvark?te [juokiasi], iš ties? esate pirmos klas?s specialist?. Netgi ?i?r?dami iš šalies mes gal?jome pasakyti, kad J?s, Nozawa-san, momentaliai jungin?jat?s nuo vieno veik?jo prie kito.
 
Paklausius jaun? Goko ir Gohano bals? matyti, kad jie skiriasi.
Nozawa: Taip, nes jie u?augo skirtingoje aplinkoje.
Toriyama: Dabar aišku.
Nozawa: Be to, ir j? charakteriai skiriasi. Gotenas dar šiek tiek primena Gok?, ta?iau Goten? aukl?jo t?vai, tod?l jiedu n?ra tokia jau ir panaš?s. Aš pasistengiau t? skirtum? perteikti juos ?garsindama.
 
Toriyama-sensei, ar kurdami tolesn? siu?et? J?s jau buvote gird?j?s Nozawos-san ?garsint? Goko bals??
Toriyama: ?inoma, kad gird?jau.
Koyama: Ir aš taip pat. Jeigu neb??iau išgird?s, kaip Gok? vaidina Nozawa-san, ir pats siu?eto ritmas b?t? pasikeit?s. Kuriant bet kur? anime paprastai pirmoji serija parašoma tada, kai ?garsintoj? vaidmenys dar n?ra parinkti, tod?l man šis periodas yra sunkiausias - kurti scenarij? ne?inant, kas veik?jus ?garsins.
Toriyama: Oho.
Koyama: O kai tik perklausymai pasibaigia ir mes jau tikrai ?inome, kokiu balsu kalb?s tas ar anas veik?jas, dirbti tampa ?ymiai lengviau. Tai subtilus dalykas, ta?iau reikšmingas.
 
Ar ši taisykl? galioja ir mangos piešimui?
Toriyama: Aš tokiais dalykais nesir?pinau, bent jau iki tol, kol pats pirm? kart? neišgirdau to ?ymiojo Goko "ora" (jap.: aš), tada jau band?iau pritaikyti Goko b?d? ?garsinimui. Iki tol, kol nepasirod? anime, Gokas mangoje ne taip ir da?nai pareikšdavo:  “Ora Gok?”. Kita vertus, labai panašus Goko ?vaizdis jau senokai kirb?jo mano galvoje.
 
"Ossu! Ora Gok?" iš kit? serij? taip pat yra pa??stama fraz?. [juokiasi]
Nozawa: Iš prad?i? sakydavau:  “?, ora Gok?”, bet kart? man nety?ia išspr?do “Ossu! Ora Gok?”. Pamaniau, kad taip irgi visai nieko. Nuo to laiko da?nai pavartodavau ir tok? variant?.
Toriyama: Aš ir pats da?nai rašau "Ossu! Ora Toriyama” elektroniniuose laiškuose. [juokiasi]
Koyama: Kalbant apie balsus, Dragon Ball buvo išleistas daugelyje šali? vis su skirtingais ?garsinimais kita kalba. ?i?r?damas vien? iš u?sienio vertim? pasteb?jau: nors Goko balsas buvo ir visai nepanašius ? Nozawos-san, ta?iau tas firminis Goko "HAAA!" buvo tiesiog puikiai atitaikytas. (vert. past.: kaip suprantu iš konteksto, tas u?sienio ?garsintojas ne pats puikiai imitavo Nozaw?, bet jie tiesiog paliko original? jos bals? kai kuriose vietose, o patys garsinti nesivargino). Matyt, J?s? balso išvis ne?manoma pam?gd?ioti.
Toriyama: Nozawa-san, ?i?rint J?s? ?garsintas kovines scenas galima pagalvoti, kad J?s susi?alosite balso aparat?. Ar viskas buvo gerai?
Nozawa: Man?s to da?nai klausia. Netgi ?garsinimo veteranai sako: "J?s - tikras monstras". [juokiasi] Bet mano balso stygoms nieko nenutiko. Niekada netur?jau problem?.
Toriyama: ?sp?dinga.
Koyama: Gal ir nelabai gra?iai nuskamb?s, bet manimi niekas netiki, kai pasakau, kad Gokas yra Nozawa-san po to, kai jie išgirsta tikr?j? J?s? bals?. Balso energetika ir intensyvumas, kuriuos J?s demonstruojate ?rašymo metu, tiesiog visai neatrodo moteriški.
Toriyama: Ar buvo sunku išlaikyti toki? energij? balse?
Nozawa: Ne, išties ne taip jau ir problematiška.
Koyama: Nozawa-san, J?s tikrai esate viena iš "Septyni? Dragon Ball Stebukl?".
 
Veik?j? ?garsintojai sako, kad bals? ?rašymo metu studijoje buvo labai gera atmosfera.
Nozawa: Taip, išties puiki. Vidutinio lygio ?garsintojai netgi sakydavo: "Noriu ?garsinti Dragon Ball", nes jeigu jiems pavykt? ?garsinti kur? nors veik?j?, jie but? ?inomi savo srityje.
Koyama: O taip. Tai buvo mano, kaip s?kmingo beletristo, prote?? (vert. past.: t.y. Dragon Ball pad?jo Koyamai padaryti karjer?). Visas tas kelias nuo jo keleto su anime susijusi? darb?, po kuri? kolegos jo vis dar nepripa?indavo. Bet greitai jis paraš? vien? Dragon Ball serij?, ir visi aplink prad?jo ?av?tis: "Tu nuostabus!". [juokiasi] Iš tikr?j? kai aš pasakau, kad esu dirb?s su Dragon Ball, suprantu, jog esu populiarus tarp jaunimo. Jie netgi klausosi to, k? aš jiems bandau pasakyti. [juokiasi]
Nozawa: Buvau pakliuvusi ? panašias situacijas. Kart? teko dalyvauti viename radijo šou kartu su gerai ?inomu ?garsintoju, ir jis man?s papraš?: "Atsiprašau, gal gal?tum?te pasirašyti ant mano parašyto scenarijaus?" Paskui gird?jau, kad jo vaikas, pamat?s t? paraš?, pasak?: "Dabar, kai tu padirb?jai kartu su Goko ?garsintoja, pagaliau gali vadintis tikru artistu". [juokiasi] Kol vaikams r?p?s Dragon Ball, tol tai bus rimtas verslas.
Koyama: Da?nai girdime fraz?: "Aš taip d?iaugiuosi gim?s tokiais ir tokiais laikais"; ir aš pats pagalvoju: kaip gerai, kad mes gyvename Dragon Ball kartoje. Kai ka?kas tau padaro tok? didel? ?sp?d? vaikyst?je, kad tu tai prisimeni netgi eidamas ketvirt? dešimtmet?, tu visada gali sugr??ti atgal ? vaikyst?. Manau, tai yra labai geri prisiminimai, ir aš esu laimingas, kad galiu b?ti vienu iš t? ?moni?, kurie teikia t? laim? vaikams.
 
Turb?t tai yra dar viena prie?astis, kod?l anime ir manga buvo taip gerai skaitytoj? ar ?i?rov? ?vertinti?
Koyama: Taigi. B?tent tod?l aš iki šiol negaliu išsiskirti su tokiu anime kaip Dragon Ball. Tas d?iaugsmas, kuris tave u?pl?sta, kai tu padovanoji vaikams ka?k? tokio man yra ?ymiai didesnis, negu dirbti su projektais, skirtais suaugusi?j? auditorijai. Ypa? tokiais atvejais, kai kalbame apie Dragon Ball. Trumpai tariant, tu kuri standart?. Netgi taip: tu kuri pasaulin? standart?.
 
Toriyama-sensei, ar tur?jote koki? nors pageidavim? anime k?rimui?
Toriyama: Ne, joki?. Anime yra savotiškas, k?r?jai turi savo po?i?r?, tad aš pamaniau, kad geriausia bus visk? palikti profesionalams. Manga ir anime yra skirtingi dalykai, bet turb?t geriausia yra pajusti, kad vis tik ka?kaip jie yra susij? vienas su kitu. Prad?damas piešti mang? aš netur?jau supratimo, kad ji taip patiks skaitytojams, taigi net nepagalvodavau apie anime k?rim?.
Koyama: Šiais laikais japoniška animacija d?iugina viso pasaulio vaikus, ta?iau tarp vis? t? anime Drago Ball yra lyderis. Tai mane labai d?iugina. Tai galimyb? pasidalinti savo darb? ir varg? rezultatu su kitais tuo pa?iu laikme?iu, kuriame gyveni - laimingas esu tiek aš, tiek Dragon Ball fanai.
Nozawa: Aš taip pat tai branginu. Šis anime bus ?inomas visada. Manau, kad netgi po šimto met? vaikai gal?s j? ?i?r?ti. ?inokit, da?nai sakau Japonijos vaikams: "Turite kuo pasigirti". Dragon Ball išplito po vis? pasaul?, tiesa? Ta?iau pirmieji su juo susipa?ino ir j? pam?go b?tent Japonijos vaikai. Taigi, "Argi j?s nesidid?iuojate b?dami japonais"? [juokiasi] Be to, j? gali ?i?r?ti tiek vaikai, tiek suaugusieji, o v?liau aptarti tai, k? mat?, tiesa? Tai irgi labai geras dalykas.
 
O k? pasakys ?mogus, Dragon Ball suk?r?s? 
Toriyama: Da?nai apie tai pagalvoju, ta?iau aš pats mang? piešiau ?i?r?damas ? tai nelabai rimtai. Tad ir pats buvau gerokai apšal?s, kai anime tapo toks populiarus. Na, pavyzd?iui, paimkime Goko uodeg?. J? kurdamas galvojau: "Jis yra laukinis berni?kštis, tod?l jam reikia uodegos". Belikdavo atsiprašyti skaitytoj?, kad esu toks savavališkas k?r?jas. [juokiasi] Taip kad aš ir pats gerai neprisimenu, k? ir kada k?riau, tod?l kartais pagalvoju: "K?, aš tai buvau nupieš?s?" Na ir retkar?iais susim?stau, kad gal reikt? prad?ti dirbti atsakingiau. [juokiasi] 
Koyama: Galb?t jeigu b?tum?te visk? kruopš?iai apskai?iav?s ir nutar?s iš anksto, manga neb?t? tapusi tokiu hitu.
Nozawa: Ties? sakant man atrodo, kad Dragon Ball dar n?ra u?baigtas. Nujau?iu, kad galb?t ir dabar Gokas ka?kur treniruojasi.
Toriyama: Manau, kad Gokas visada neatmindamas nuovargio stengiasi ?gauti vis daugiau j?g?. Taigi ir aš manau, kad šiuo metu jis tobulina savo j?gas kartu su Uubu.
 
Gal?tum?te tiesiog nupiešti, kaip jis sunkiai dien? nakt? dirb?! Didelis a?i? Jums u? šiandienos interviu!
2004, gegu??s 18d.

Vertimas japon?-angl?: www.kanzenshuu.com komanda
Vertimas angl?-lietuvi?: D_B
Redagavimas: Korzal

Komentarai

#1
Nėra avatara
1472353
· 2012-11-18 20:02:22
Nors ir labai ilgas, man patiko :)

#2
Nėra avatara
1470422
· 2012-11-21 19:37:54
Puikus intervi?
A?i? tau D_B

#3
Nėra avatara
1472528
· 2012-11-21 20:15:57
saunu matosi stengtasi kadangi labai ilgas tai sendien perskaiciau puse rytoj kita dali :D

#4
Nėra avatara
1471304
· 2012-11-21 20:41:05
I like that . Tikrai matosi , kad darbo daug ?d?ta . :upsidedown:

#5
Nėra avatara
320
· 2012-12-31 11:01:48
Google translator + HerpDerp = gifsforum.com/images/gif/stfu/grand/its-time-to-stop-posting-panda-stfu-6bb61e3b7bce0931da574d19d1d82c88-1400.gif

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.33/5 (86.67%) (3 balsai)
Forumo temų debesis
Pagalbos d?l ?aidimo, Forumo ?aidimai, New DragonBall Z Movie, Pra?au pagalbos i? skyrimie?i? :I, Battle of the Gods lietuvoje, tym2x amv, Puaras ar Ulongas?, mano pirmas sufotoshopintas darbas, Tomorrow is just another Day., Trumpa Swoop Treneruote, J?s? Miegstamiause daina, nuosmukis, Dragon ball kai eng subs, Ko napasakyt? DBZ herojai?, Mano pirmi amv ^^
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas