Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Sajanai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Sajanai

sajanai
Sajanai – tai nykstanti ras?, savo klest?jimo metais gyvavusi u? ?em?s planetos rib?. Dragonball trilogijoje sajanai yra vaizduojami kaip ?iaur?s, agresyv?s kariai, iš prigimties esantys labai galingi.Beveik visi sajanai buvo sunaikinti Fryzo kartu su Ved?itos planeta, kuri? Fryzas susprogdino, išsigand?s sajan? galios.
Daugelis pagrindini? DB/Z/GT veik?j? – sajanai (Gokas, Ved?itas, Gohanas, Tranksas), tad ši turi pakankamai svarb? vaidmen? Dragonball trilogijoje – daugelis prieš? puola tik tod?l, kad nori atkeršyti sajanams. Taip pat yra ?inoma, kad pagrindinis Dragonball veik?jas Gokas – tai sajanas, kuris vaikyst?je kosminiu laivu buvo išsi?stas ? ?em? ir tur?j?s j? sunaikinti.

ISTORIJA

Pavadinimas
Pavadinimas „sajanas“ – tai japoniško ?od?io „yasai“ anagrama, kur? išvertus ? lietuvi? kalb? išeit? „dar?ov?“. Taigi išvertus „Saiyan“ ir „Saiya-jin“ reiškia „dar?ovinis ?mogus“ ([-jin] – ?od?io papildas, tautyb? arba ras?, pavyzd?iui, amerikietis japoniškai b?t? Amerika-jin, lietuvis – Lituania-jin ir panašiai). T.y. ?odis sajanas – amerikanizmas, tiesiai iš japon? kalbos ver?iant sajanus b?t? buv? taisyklingiau vadinti sajad?inais. Visi sajan? vardai yra nors ka?kiek susij? su dar?ov?mis (Kakarott – morka (carrot), Brolly – brokolis, Vegeta – vegetable (dar?ov?) ir taip toliau). Beje, d?l j? uodeg? ir galimyb?s transformuotis ? Oozaru form? sajanai Fryzo ir jos šeimos bei tarn? paniekinamai vadinami be?dion?mis arba be?d?ion?mogiais.
Originalioje jaoniškoje Dragonball versijoje sajanai vadinama Sajad?inais, o FUNimation dub‘e – sajanais.

Pati prad?ia
Mangoje sajan? istorija n?ra pla?iai papasakota, ta?iau anime atskleid?ia pakankamai daug detali?.  DBGT serijose, Bebi sagoje, sajan? istorija yra viena pagrindini? tem?. Taip pat daug informacijos yra ?inoma iš specialo „Plan to Destroy All Saiya-jins“ bei iš DBZ Saiyan sagos.
Sajanai buvo be galo ?iauri? ateivi? grupuot?. Jie atvyko ? tsuful? miestus nor?dami u?grobti j? teritorij? bei perimti technologijas. Kai sajanai pirm? kart? atvyko ? planet? Plant, planetos gyventojai sutiko juos draugiškai – tai buvo mokslinink? ras?, ne?inojusi, jog sajanai dr?s perimti planetos vald?i? ? savo rankas ir sunaikinti visus planetos gyventojus. Ta?iau sajanai tur?jo savo pa?i?ras ir teig?, kad tsufulai stengiasi paversti juos vergais.
Gimtoji sajan? planeta buvo sunaikinta paskutinio gyvojo Legendinio Super Sajano, buvusio prieš Brolly, kuris nesusivald? b?damas LSSJ formoje. Lik? sajanai persik?l? ? tsuful? planet? Plant ir neu?ilgo prad?jo kar? su planetos gyventojais.

Karas su tsufulais
Apie 720-tuosius metus tarp sajan? ir tsuful? kilo civilinis karas. Sajan? armija daug kart? band? nugal?ti tsufulus, bet nes?kmingai. Taip rasi? kilo10 met? trukm?s konfliktas. Nors sajanai fiziškai buvo stipresni, j? buvo daug ma?iau. Tsufulai gal?jo matyti sajan? energijos lygmen? scouteri? pagalba ir tur?jo galingus ginklus, tod?l jie atsilaik?. 730 metais pasirod? pilnas m?nulis, kuris pasirodydavo tik kas 100 met?, ir sajanai pasivert? ? did?iules be?d?iones (Oozaru). Šitaip jie sunaikino tsufulus, u??m? planet? Plant ir pervadino j? Ved?itos planeta.

Susitikimas su arcosianais
Po j? pergal?s prieš tsuful? ras? sajanai pasistat? erdv?laiv? ir nukeliavo ? kit? artim? planet? pavadinimu Arcose, kur jie su arcosianais sudar? sand?r?: arcosianai tur?jo pinig? ir j? technologijos buvo gerai išsivys?iusios, bet j? planeta nebuvo tinkama, taigi sajanai jiems surado kit? planet?, o arcosianai sajanams atsid?kojo savo technologijomis. Metams b?gant sajanai išmoko naudotis tsuful? pa?angiomis technologijomis, tapo protingesni ir ne tokie barbariški, bet jie vistiek troško kovoti ir naikinti.

Gimtoji planeta
Kaip jau buvo min?ta, planeta Plant buvo u?grobta sajan?, kurioje jie ir ?sik?r?. Tsufulai buvo pavergti ir sunaikinti, o planeta pervadinta Ved?itos planeta.
Po to, kai Karalius Ved?itas buvo kar?nuotas, pasklido legendos, kad Legendinis Super Sajanas bus jo palikuonis. V?liau, siu?etui rituliojantis, ši legenda pasirod? buvusi neteisinga, ir Legendiniu Super Sajanu vis d?lto tapo Brolly. Tai buvo didelis sm?gis Ved?itui, kuris pasijuto pa?emintas ?inodamas, kad legendinis sajan? karys n?ra jis.
Planetos nat?rali gravitacija yra dešimt kart? didesn? negu ?em?s, ir tai yra viena iš prie?as?i?, kod?l sajanai auga tokie stipr?s – nuo pat gimimo jie privalo b?ti ištvermingi ir atlaikyti did?iul? gravitacij?.

Susijungimas su Fryzo armija
Apie 735-uosius metus sajanai ir Fryzo imperija susijung?, ir sajanai buvo priversti tarnauti King Coldo "World Trade Organization" - jie buvo Fryzo armijos kariai. D?l sajan? j?gos ir brutalumo, jie buvo siun?iami ? kitas planetas naikinti j? gyventojus. ? silpnesnias planetas, tokias kaip ?em?, buvo siun?iami vaikai, jie u?augdavo toje planetoje ir j? u?grobdavo. Fryzas, matydamas, kaip sajanai kovodami dar?si vis galingesni, išsigando, jog po kurio laiko armija gal?s sukilti prieš j? pat?, ir 737-siais metais sunaikino Ved?itos planet?. Tik 4 grynakraujai sajanai išgyveno: Kakarotas (Gokas), Ved?itas, Napas ir Raditas, nes tuo metu j? planetoje nebuvo. Kai tik Ved?itas, Napas ir Raditas su?inojo, kad j? planeta sunaikinta, Fryzas jiems pamelavo, kad planet? sunaikino asteroidas, ir pasi?l? jiems t?sti tarnyb? mainais u? pinigus.
U? sajanus buvo pagaliau atkeršyta, kai Gokas ma?daug po 25 met? nugal?jo Fryz? Nameko planetoje. Po met? Tranksas galutinai sunaikino Fryz?. Filmuose katastrof? išgyveno dar keturi sajanai: Brolly, Turlas, Paragusas ir Tarblas.

PSICHOLOGIJA

Išvaizda
Išoriškai sajanai yra labai panaš?s ? ?mones, neskaitant uodegos ir stambesnio raumeningo sud?jimo. Da?niausiai jie turi juodus plaukus bei rudas akis, ta?iau pasitaiko ir išim?i? – Karaliaus Ved?ito bei Princo Ved?ito plaukai esant stipriam apšvietimui rudi.
DBZ serijoje „Saiyans Emerge“ („Sajan? pasirodymas“) Ved?itas pareiškia, jog sajan? šukuosenos niekada nekinta nuo pat gimimo, ta?iau vis d?lto plaukai gali iškristi arba šiek tiek pakeisti form?. B?tent tod?l Ved?itas jaunesnis b?damas tur?jo kirp?iukus ant kaktos, kurie paskiau pranyko, o Napas, anks?iau tur?j?s šioki? toki? šukuosen?, ? ?em? atvyko b?damas plikas. Ta?iau ši savyb? nelie?ia negrynakrauj? sajan?, kuri? šukuosenos gali keistis – Gohanas ir Tranksas buvo parodyti su keliomis šukuosen? variacijomis. Abudu Ved?ito vaikai plauk? spalv? paveld?jo iš motinos. Goko s?n? plauk? spalva yra juoda kaip t?vo, ta?iau Chich?s plaukai taip pat yra juodi.
Sajan? akys yra rudos, ta?iau v?lgi tai nelie?ia negrynakrauj? sajan? – Trankso akys yra m?lynos.
Taip pat galima teigti, kad sajanai paveldi didel? dal? t?v? išvaizdos, didesn? negu ?monos. Tam yra pakankamai ?rodym?:
- Goko šukuosena bei Radito akys atrodo taip pat kaip ir j? t?vo Bardoko;
- Ved?ito išvaizda ir balsas praktiškai identiški Karaliui Ved?itui, nors Karaliaus Ved?ito plaukai yra šiek tiek šviesesni;
- Gohanas vaikyst?je atrodo panašus ? Chich?, ta?iau suaug?s veido bruo?ais be galo primena Gok?;
- Gotenas yra miniati?rin? Goko kopija;
- Gokas, Gotenas, Bardokas ir Turlas turi absoliu?iai identiškas šukuosenas;
- Trankso odos spalva ir veido išraiška tokia pati kaip Ved?ito;
- Bulmos dukros plauk? spalva taip pat yra m?lyna;
- Pan atrodo panaši ir ? Gohan?, ir ? Videl?, ta?iau iš t?vo ji visiškai paveld?jo aki? spalv?.

Uodega
Visi grynakraujai (ir kaikurie negrynakraujai) sajanai gimsta su panašiomis ? be?dion?s uodegomis. Sajanai labai jautriai reguoja, kai kas nors sugriebia u? j? uodegos: jie pradeda jausti mil?inišk? skausm? ir netenka j?g?. Elitin?s klas?s sajanai gali treniruoti ši? silpnyb? ir j? ?veikti - kaip tai padar? Napas, Ved?itas ir taip pat Gokas, kai jis treniravosi b?simiems turnyrams Papajos saloje. Per DBZ buvo pasakyta, kad su uodega sajanai yra stipresni negu be uodegos.
Uodega sajanams suteikia unikali? galimyb? pasiversti ? mil?iniškas be?d?iones (Oozaru). Jeigu uodega yra amputuojama, sajanas pasiversti ? Oozaru jau nebegali. Visiems sajanams uodega atauga, nebent ji yra pašalinama am?inai. Uodega atauga tik tada, kai b?na pilnatis. Gohano uodega ataugo kelis kartus, per m?nulio pilnat?.. Tas pats ir su Goku, kai jis buvo vaikas. Ved?itas mangoje buvo pasak?s, kad Jad?irob?jui nukirtus juo uodeg? ji ataugs, bet ji niekada jau nebeataugo, nes Menul? sunaikino Pikolas.
Gohanas yra vienintelis negrynakraujis sajanas su uodega. Visi kiti negrynakraujai kaip Tranksas, Ateities Tranksas, Gotenas ir Bulla yra be uodeg?. Akira Toriyama nepasak? d?l ko taip yra, ta?iau speliojama, jog jie uodeg? netur?jo d?l to, kad uodeg? netur?jo ir t?vai. Ta?iau kod?l tada Gohanas tur?jo uodeg?, nors Gokas netur?jo? Kitas da?nas teiginys: uodegos buvo pašalinamos k?dikyst?je. Ir vis d?l to yra dar kitas da?nai naudojamas paaiškinimas, kad uodega nebeauga po pirmo pasivertimo ? Super Sajano lygmen?, ir jeigu prieš pasiver?iant sajanas netur?jo uodegos, ji neataugs visai. Dar gali b?t,i kad uodega neatauga d?l to, kad Menulis sunaikintas, ir iš jos neb?ra jokios naudos.
Keistas dalykas, kad Tenšinhanas, Fryzas ir Dr. Gero mir? atgavo savo prarastas gal?nes, o Gokas ir Ved?itas mir? uodegos neatgavo.

Asmenyb?
Netgi jauname am?iuje sajanai yra link? tur?ti panašius charakterio bruo?us. B?dami kariais iš prigimties, jie link? konfliktuoti su aplinkiniais bei m?gsta kovoti; o gin?us spr?sti j?ga. Sajanai – agresyvi ras?, nelinkusi taikiai sugyventi su kaimynin?mis ras?mis, k? puikiai iliustruoja istorija su tsufulais. Netgi Gokas po amnezijos neprarado noro kautis su vis galingesniais kariais, ta?iau š? nor? patenkina ne naikindamas visk? aplink, o dalyvaudamas Kovos Men? Turnyruose bei gindamas ?em?. Paprastai sajanai yra agresyv?s ir u?sispyr?, o j? kantryb? labai nedidel?. Sajanai turi daug išdidumo, o j? visuomen? yra grie?tai suskirstyta ? socialinius sluoksnius. Daugelis j? yra link? d?l savo išdidumo elgtis neapdairiai ir atid?iai – pavyzd?iui, Ved?itas s?moningai leido Cellui tapti galingesniu tam, kad gal?t? stoti ? kov? su stipresniu priešu ir parodyt? savo privalum?. Tai ?rodo, kad sajanams kova n?ra b?tinyb?, o smagus laiko praleidimas. Ši ras? yra azartiška ir gan temperamentinga – kovos metu sajanus u?valdo emocijos, kurios ne tik suma?ina galimyb? kautis naudojantis vien technika ir blaiviu protu, bet dar ir ver?ia elgtis neapgalvotai. J? giminyst?s ryšiai yra pakankamai silpni, k? iliustruoja Paraguso ir Brolly pavyzdys – art?jant kometai, kuri sunaikint? vis? planet?, Paragusas nepasilieka ir nebando išgelb?ti savo s?naus, o pirmiausia r?pinasi savo saugumu; Ved?itas labai abejingai reaguoja ? t?vo mirt?, o Raditas ramia s??ine ?iauriai sumuša jaun?l? brol? ir tik susiklos?iusi? aplinkybi? d?ka nenu?udo. Tokio ?iauraus elgesio prie?astimi gal?jo b?ti Fryzo kariuomen?s okupavimas, jeigu tik?tume paskutiniais Ved?ito ?od?iais prieš mirt?: „Tai jis mane tokiu padar?“. Iš to galime spr?sti, kad galb?t ir lik? sajanai, gim? jau okupuotoje visuomen?je, gal?jo išaugti ?iauresni d?l Fryzo ?takos. Ved?itas ir Napas niekada nepareišk? u?uojautos ar gailes?io d?l j? bendra?ygio Radito mirties – ? Napo pasi?lym? Drakono rutuliais atgaivinti Radit? Ved?itas tik nusijuok? ir pasak?, kad n?ra jokios prasm?s aukoti nor? d?l tokio silpnavalio kaip Raditas. Ved?itas ir Napas gerai sutaria tarpusavy, ta?iau tai nesutrukd? Ved?itui sunaikinti Napo iškart po to, kai jis tapo nebenaudingas (šio poelgio prie?astys gal?jo b?ti dvi – elementarus praktiškumas, o gal ir tai, kad Ved?itas tokiu b?du nor?jo ?bauginti priešus, parodydamas begalin? ?iaurum?).
Raditas vienoje serijoje  buvo pamin?j?s, kad galb?t sajanai yra tokie ner?pestingi ir kov? ištrošk? tod?l, kad jie yra slegiami kalt?s jausmo; jis sako Gohanui, jog jo ras? padar? "siaubingus dalykus, nes buvo nubausta u? savo nuod?mes". Taip pat dauguma sajan? yra ištrošk? kov? ir turi ?gimtus geb?jimus kautis, tod?l jie gali ne tik grei?iau išmokti nauj? kovini? taktik? bei grei?iau ?gyti galios, bet dar ir atsikratyti, pavyzd?iui, uodegos jautrumo.
Teoriškai sajanai – blogio ?sik?nijimas, ta?iau vis d?lto jie n?ra bešird?iai. Speciale „Bardock – The Father of Goku“ Bardokas yra šokiruotas savo bendra?ygi? mirtimi ir kaip pagarb? mirusiems draugams jis ant kaktos nešioja skarel?, sutept? j? krauju. Paskutiniai Bardoko ?od?iai prieš mirt? yra šie: „Tai yra tau nuo vis? ?moni?, kurie buvo nu?udyti tavo vardu“. Tai – ?rodymas, kad grynakraujis sajanas Bardokas n?ra blogas (šiuose ?od?iuose galima ??velgti atgail?). Po Ved?itos planetos Bardokas iš kito pasaulio sako Gokui: „Aš nor??iau tave apkabinti savo rankomis“. Galb?t Bardokas yra pirmasis sajanas, parod?s savo tikruosius jausmus. Ved?itui emocijos taip pat nesvetimos – jis ?siunta pamat?s, kad Fryzas nu?udo jo s?n? bei prieš savo mirt? abudu kartus parodo savo jausmus (pirm? kart? maldauja Goko nugalabyti Fryz?, o antr? kart? apkabina savo s?n?).

Galia
Sajanai paprastai yra labai stipr?s - daug stipresni negu ?mon?s ar kit? rasi? atstovai. Jie lengvai pakelia t?kstan?ius kart? sunkesnius svorius u? save (Gokas, prieš prad?damas treniruotis pas Kamesennin?, gal?jo pakelti Bulmos automobil? pirm?jame DB epizode b?damas tik 12 met?). Didel? Ved?itos planetos gravitacija padeda sajanams treniruotis ir kelti savo j?g? dar labiau. Netgi silpnesni sajanai vieni sugeb?jo sunaikinti daugumos planet? gyventojus. Nors treniravimasis ir yra labai sunkus, sajanai gali pasiekti dar didesnius j?gos lygmenis, ir kuo sunkiau jie treniruojasi, tuo stipresni tampa.
Jeigu sajanas nuo su?eidim? yra jau prie mirties ribos, tai tada, kai jis pasveiksta, sajanas ?gyja labai daug j?g? ir tampa stipresnis negu ankš?iau. Nesvarbu, kiek dien? jis sveiko ar kaip jis pasveiko, atsigav?s jis vis tiek taps galingesnis. Sajanai grei?iau pagyja nuo ?aizd? negu ?mon?s, o j? ištverm? yra daug didesn?.
Sajanai taip pat lengvai naudoja savo Ki energij?. Jos pagalba jie skraido, leid?ia bangas, kelia savo j?g? ar paskolina Ki energij? kitiems. Sajanai gali susigr??inti savo prarast? energij? per ne?tik?tinai trump? laik?, nesvarbu, kiek jos prarado.
Sajanai daug d?mesio skiria kovos sugeb?jimams, tuo pasiremia ir j? socialiniai sluoksniai. Silpnesnius sajanus jie gali netgi atmesti iš visuomen?s, kaip pavyzd?iui Tarblas buvo išsi?stas ? kit? planet? d?l savo nesugeb?jimo kovoti ir d?l menkos fizin?s j?gos.

Apetitas
Sajanai valgo dideliais tempais, o j? apetitas yra mil?iniškas. D?l j? nenormalios j?gos ir intensyvios auros, sajano energija ir mitybos norma reikalauja daug daug valgio. Sajanai da?nai yra rodomi valgantys l?kšt? po l?kšt?s maisto, rezultatas - stalas pristatytas bokštais tuš?i? l?kš?i?. Sajanai kartais suvalgo daugiau, negu logiškai ?manoma. 21-ojo Kovos Men? Turnyro pabaigoje Gokas, kai jam tebuvo 12, suvalg? 50 patiekal? per vien? pris?dim? prie stalo, ir vis dar tur?jo vietos desertui. Ketvirtame Daizenshuu tome yra paaiškinta, kad sajanams nesvarbu koks maistas, bet jie labiausiai m?gsta m?s? negu k? kita. Beje, daug valgo ne vien grynakraujai sajanai. Net ir mandagusis Gohanas pasteb?tas valgantis didelius kiekius maisto, ta?iau 7 filme Gohanas pareiškia, kad jis jau "persivalg?" po normalios porcijos. Tai gali b?ti siejama su padid?jusia med?iag? apykaita, kuri reikalinga pripildyti sajan? energijos rezervus.
Sajanai prat? suvalgyti mil?iniškas porcijas maisto iškart prieš kov?, nors taip daryti yra nepatariama. Jie nejau?ia m?šlungio kaip ?mon?s, kurie valgo prieš darydami ka?k? aktyvaus, priešingai, sajanams tai padeda kovos metu.
Ta?iau kartais sajan? apetitas parodo ir savo blog?sias puses: jeigu Gokas ilgai nevalgo, jis pasidaro per daug silpnas, kad gal?t? k? nors atlikti. Ne?inoma, ar kiti sajanai kaip Ved?itas ken?ia nuo šitos silpnyb?s.

Augimas, gyvenimo trukm? ir sen?jimas
Pasak Daizenshuu, sajan? gyvenimo turkm? yra panaši ? ?mogaus, ta?iau šiek tiek ilgesn?. Bet šiaip ar taip grei?iausiai nedaugelis sajan? nugyvena iki tokio am?iaus – dauguma sava anks?iau kovos lauke. Skirtingai nuo ?moni?, sajanai sensta ne taip greitai ir ilgesn? laik? išlieka jauni. DBZ serij? gale Ved?itas paaiškina, kad l?tesnis sen?jimas padeda jiems ilgiau išlaikyti ger? fizin? b?kl?, taigi ir ilgiau kovoti. Puikus pavyzdys yra Napas – jo išvaizda n? kiek nepasikeit? per keliasdešimt met? – mes j? matome speciale „Bardock – The Father of Goku“, ir jis atrodo jaunas ir stiprus. O po ~25 met? jis atvyksta ? ?em? praktiškai nepasikeit?s. Iš visa ko atrodo, kad Napas mir? b?damas ma?daug 50 met?, nors iš išvaizdos taip tikrai neatrodo.
Sen?jimo greitis atskiria sajanus nuo ?moni?. Goko pavyzd?iu galime teigti, kad sajanai auga staigiai, per trump? laiko tarp?, o paskui praktiškai nebesikei?ia. Jaun? sajan? išvaizda yra tokia pati, kaip ir ?emie?i? vaik?, ta?iau am?ius yra skirtingas. Pavyzd?iui, dvylikametis Gokas atrodo kaip septyneri? ar aštuoneri? met? vaikas. Tai pastebi Bulma, kuri ?sitikinusi, jog Gokas yra ma?as vaikas ir yra šokiruota su?inojusi, kad jam jau dvylika. Kita vertus, penkiame?io Ved?ito išvaizda yra panaši ? dvylikame?io Goko išvaizd?, ir tai aiškiai parodo skirting? sajan? augimo skirtumus. Kita vetus, taip gal?jo b?ti d?l to, kad Ved?itas yra elitin?s klas?s sajanas, o gal tod?l, kad Gokas buvo „u?strig?s“ aštuonme?io vaiko išvaizdoje, o Ved?itas – dvylikame?io. Bet Gokas netgi penkiolikos met? b?damas labai l?tai auga. Vienitelis skirtumas nuo dvylikame?io – jis šiek tiek išsitiesia ir tampa raumeningesnis.Pavyzd?iui, penkiolikmetis Gokas yra lygiai du kartus ?emesnis negu devyniolikmetis Yamchis. Ta?iau, kaip jau buvo min?ta, visa tai labai individualu – Ved?itas, penkeriais metais vyresnis u? Gok?, yra daug ?emesnis u? j?, o Goko vyresnysis brolis Raditas yra aukš?iausias iš visos šeimos.
Iš visa ko atrodo, kad galutin? sajano augimo riba yra tarp dvidešimties ir trisdešimties met?, kai k?nas pagaliau tampa ryškiai raumeningas, o veido bruo?ai nusmail?ja. Kaul? ir raumen? ma?as augimas yra matomas Goko ir Ved?ito k?nuose – Saiyan sagos ir Buu sagos Gokas su Ved?itu labai skiriasi. Gokas po septyneri? met? pasirodo platesniais pe?iais ir kaklu bei u?augusia raumen? mase. Ved?itas taip pat pasikei?ia – Buu sagoje jo veido bruo?ai sukiet?ja, o taip pat jis šiek tiek išauga.
Ne?inoma, ar vyksta dar kokie nors drastiški pasikeitimai po šio periodo, nes praktiškai nei vienas sajanas nebuvo parodytas vyresnis, negu šešiasdešimties met?, taigi negalime pasakyti, kaip atrodys sajanas, b?damas, tarkim, aštuoniasdešimties.

DAUGINIMASIS

Sajanai, kaip ir ?mon?s, yra dvily?iai ir gali b?ti kry?minami su ?emie?iais bei tur?ti palikuoni?. Nei vieno grynakaujo sajano motina dragonball trilogijoje nebuvo parodyta, ta?iau yra u?uomin? apie jas. Kai Raditas pasakoja Gokui apie jo planetos išnykim?, jis pamini „m?s? t?vus“, kurie buvo kartu su visa planeta. Taip pat serijose Napas aiškiai pamini, kad jis turi motin?. Dragonball trilogijoje moteriškosios lyties sajan? yra parodoma labai nedaug, o vardu paminima tik viena j? – Fasha, Bardoko bendra?yg?.
D?l  panašaus k?no sud?jimo sajanai ir ?mon?s gali kry?mintis. Ši galimyb? pad?jo išgyventi sajan? rasei, kai visos sajan? moterys buvo nu?udytos sajan? genocido metu. ?moni? ir sajan? palikuonys yra tokie pat stipr?s kaip ir sajanai, ta?iau jiems tr?ksta kovos instinkto. Maišyti sajanai yra gab?s pasiversti Super Sajanais, bet n?ra ?inoma, kiek sajan? kart? turi prab?gti, kad ?mogus, turintis sajan? kraujo, nebesugebet? virsti SSJ.
Ne?inoma, ar maišyti sajanai turi daugiau potencialo negu j? t?vai. Gohanas vis parodydavo savo "u?sleptas" j?gas, ir kartais jis tapdavo stipresniu u? Gok? ar Ved?it?, ir kai Gokas su Gohanu treniravosi prieš kov? su Cellu, jis ne tik kad j?ga pasivijo Gok?, bet ir pralenk? j? su savo SSJ2 transformacija. Tranksas, Gotenas ir Gohanas sugeb?jo pasiversti super sajanais daug ankš?iau negu j? t?vai. Gotenui ir Tranksui ta transformacija atrod? tokia lengva, kad atrod?, jog jie pasiek? j? ?aisdami, o susijung? ? Gotenks? lengvai pasiek? net ir SSJ3 lyg?.
Maišytas sajanas nuo grynakraujo sajano skiriasi tuo, kad negrynakraujams tr?ksta noro kovoti ir treniruotis.
Ne?inoma, ar maišyti sajanai, turintys ketvirtadal? sajan? kraujo (tokie kaip Pan), turi ma?iau potencialo negu maišyti sajanai, turintys pus? sajan? kraujo, ar grynakraujai sajanai d?l j? ma?esnio paveldo ar j? silpnumo ir nenoro treniruotis.
D?l Pan ir Bullos silpnumo ir nerodymo galimyb?s pasiversti ? SSJ ne?inoma, ar maišytos sajan?s yra silpnesn?s u? maišytus sajanus.

Šeima
Sajan? šeimos totaliai skirasi nuo ?emie?i? tradicini? šeim?. K?dikiai yra laikomi kapsul?se ir stebimi per monitori? daktar?, pakol j? t?vai vykdo kokias nors u?duotis kitose planetose. Netgi b?dami k?dikiais nusi?sti ? svetimas planetas, j? sugeb?jimai leid?ia jiems u?augus u?grobti ir manipuliuoti tokias planetas kaip ?em?. Iš visa ko atrodo ,kad sajan? vaikai praleid?ia nedaug laiko su savo t?vais bei broliais ir seserim. Ne?i?rint ? tai, sajanai yra link? artimai bendrauti su savo vadais ir bendra?ygiais, su kuriais jie praleid?ia pakankamai daug laiko kovos laukuose. Iš vis? parodyt? grynakrauj? sajan? šeim? tik Princo Ved?ito ir jo t?vo santykiai buvo pakankamai artimi (na, ir iš dalies Paraguso ir Brolly).
Speciale „Bardock – The Father of Goku“ Bardoko buvo paklausta, ar jis pamena, kuri? dien? gim? jo s?nus. Jis atsako: „Neprisimenu, bet tai buvo seniai“. Tada jau Fasha pamini, kad k?dikis gim? prieš dien?, ir ne pro šal? b?t? buv? j? aplankyti. Taigi yra galimybi?, kad sajan? moterys, visai kaip ?emiet?s, yra motiniškesn?s u? vyrus.

Uosl?
Pasak Dragoball pirm?j? serij?, sajan? uosl? yra labai aštri. Kai Gokas ir Krillinas ieškojo akmens, kur? Roshis numet? ? d?iungles, Gokas sugeb?jo pajusti Roshio kvap?. Taip pat Gokas pamini, kad jo uosl? yra ma?daug tokia kaip ir šuns – ?mogaus at?vilgiu tai yra super jautri uosl?.

TRANSFORMACIJOS

Oozaru (mil?iniška be?d?ion?)
Sajan? uodega leid?ia jiems atlikti unikali? transformacij? – virsti be?d?ione. Uodega, kuri yra labai jautri vieta neelitini? sajan? k?nuose (?inomi eiltiniai sajanai tos silpnos vietos sugeb?jo atsikratyti), leid?ia sajanui transformuotis ?i?rint ? piln? m?nul?. Sajano k?nas išauga dešimtis kart?, transformuojasi ir pasidengia kailiu. Vos tik nutraukus sajanui uodeg?, ši savyb? yra prarandama. Šioje b?senoje kai kurie sajanai turi labai apriboti kontrol?, ta?iau j? agresyvumas padid?ja ir da?niausiai jie tampa ?siutusiais gyv?nais, nesugeban?iais racionaliai m?styti. Egzistuoja teorija, kad Oozaru b?sen? subrend?s sajanas gali valdyti, bet vaikas – niekada.

Super Sajanas
Ši transformacija yra galingiausia ir padeda sajanui ?gyti daugiausia j?g?. Padid?ja greitis, j?ga bei Ki energija. Ši galimyb? yra labai reta ir j? sunku pavadinti visiškai normalia, ta?iau ji suteikia sajanui did?iul? pranašum?. Super Sajano plaukai tampa auksiniai, akys pašvies?ja, o aplink k?n? atsiranda auksin? aura. Egzistuoja taip pat antra ir tre?ia SSJ formos.
Moteriškokios lyties sajan? atstovai niekada nebuvo pasiek? SSJ formos, o pats Akira Toriyama teigia, kad moterys SSJ pasiekti negali.
Bijodamas sajan? galios ir sukilimo, Fryzas sunaikino Ved?itos planet? ir nepaliko nei vieno moteriškosios lyties atstovo, taigi sajanai prarado galimyb? t?sti grynakrauj? palikuoni? linij?.

Kovos
Sajanai turi ?gimt? nor? kautis. Dauguma sajan? praleid?ia vis? savo gyvenim? besitreniruojant, kad tapt? stipresniais ir gal?t? parodyti save kovose. Kai Fryzas pasamd? sajanus kaip savuosius piratus, jis ?inojo sajan? nuostabius kovos ?g?d?ius ir panaudojo tai savo naudai. Ta?iau Fryzas pasteb?jo, kaip augo sajan? galia ir išsigando, kad vien? dien? sajanai sukils prieš savo vad?. Tai privert? Fryz? sunaikinti Ved?itos planet? ir visus sajanus. Sajanai, tokie kaip Gokas ir Ved?itas, yra da?nai matomi besitreniruojant ir gerinant savo kovos ?g?d?ius, kad gal?t? atsilaikyti prieš priešus ir nepralaim?ti vienas kitam.
Daug grynakrauj? bei maišyt? sajan? parodo savo ekstremal? gabum? kovoms. Da?nai maišyti sajanai treniruojasi nor?dami pasiversti Super Sajanais dar vaikyst?je, nors did?iausia tikimyb? yra, kad tai nutiks tik tada, jeigu maišyto sajano t?vas sugeb?jo pasiversti ? super sajan?.

Transportavimas
Sajanai (o taip pat ir Fryzo armija) naudojasi nedidel?mis vienviet?mis kosmin?mis kapsul?mis, tokiu b?du taupydami kur?. Tais atvejais, kai ? kit? planet? skrenda daugiau negu vienas sajanas, kiekvienas turi asmenišk? kosmin? kapsul? ir skrenda netoli vienas kito. N?ra ?inoma, koks kuras yra naudojamas sajan? kosmin?se kapsul?se, nes n?ra jokios matomos angos, kuri gal?t? b?ti išmetamuoju vamzd?iu. Ta?iau kompiuteriai kapsuli? viduje yra kompaktiški, o technologij? lygis juose labai aukštas. Pavyzd?iui, kompiuteris pats gali pakeisti kurs? ne?i?rint ? tai, kad aplink n?ra joki? aiškiai matom? objekt?, ? kuriuos galima b?t? orientuotis. Keleiviai skryd?io metu yra u?migdomi iki tol, kol laivas nepasiekia kelion?s tikslo, o atvykus ? salon? yra leid?iamos dujos, kurios pri?adina keleiv?.
Namek sagoje daktaras Briefsas tur?jo galimyb? ištirti kosmin? kapsul?, kuria Gokas ma?as b?damas atvyko ? ?em?s planet? ir pasinaudojo jos technologijomis statydamas kosmin? laiv?, kuriuo Gokas tur?jo skristi ? Namek? ir dar treniruotis pakeliui.

Gydymas
po sunki? su?alojim? kovos metu sajanai yra patalpinami ? regeneracijos kapsul?, kurios veikim? reguliuoja daktarai. Pacientui ant nosies ir burnos yra u?dedama oro kauk?, o j? visas k?nas patalpinamas ? skyst?, savyje turint? dirbtin? sajan? DNR, kuris pro prakaito liaukas prasiskverbs ? sajano k?n? ir u?gydys ?aizdas. Šis procesas paprastai u?ima apie valand?, nors tikslaus laiko pasakyti niekada n?ra ?manoma.

ŠARVAI

Koviniai šarvai yra standartinis dalykas kovoje visame "World Trade Organzation". Šarvai yra gaminami iš ne?inomos med?iagos, kuri yra tampri ir kartu stipri (Ved?itas ka?kada buvo pasak?s: "vienas dydis tinka visiems"). Netgi ma?as Gohanas gal?jo nešioti šarvus, kurie buvo pagaminti suaugusiems. Ta?iau šarvai gali sutrup?ti, kai ? juos labai stipriai trenkiama, tai rodo, kad šarvai yra kieti ir tvirti. Paprastai jie turi antpe?ius ir sijono formos šarvus. Batai da?niausiai baltos spalvos, bet b?na ir kitoki?. Prie šarv? prisideda ir pirštin?s. Jos taip pat b?na baltos. Standartiniai šarvai turi didelius antpe?ius, bet kai kurie turi tik petnešas. Dauguma Sajan? apsuka savo uodegas aplink savo liemen?, tada uodega atrodo kaip kailinis dir?as. Yra ir atskir? sajan? šarv? moterims, bet tai galima pamatyti tik Bardocko filme.

Spalvoti šarvai
Ved?it? su spalvotais šarvais galima pamatyti, kai jis keliaujia ? ?em? Saiyan sagoje. Kai jis atvyksta ? ?em?, jo šarvai pasikei?ia. Vienintelis dalykas, kuris kei?ia spalvotus šarvus nuo paprast? - tai spalva. Ta?iau spalvoti šarvai yra tiktai anime, mangoje toki? n?ra.

Bulmos gamybos šarvai
Bulmos gaminti šarvai yra panaš?s ? paprastus sajan? šarvus. Bulma juos pagamino Gokui, Gohanui, Ved?itui ir Ateities Tranksui. Ji pagamino šarvus visiems Z-kovotojams, ta?iau: Krillinas atsisak?, nes netur?jo laiko - jis ieškojo C-18. Pikolas atsisak?, nes jis yra namekas, ir nesutiko rengtis kaip sajanas. Tienas taip pat atsisak? sakydamas, kad niekada nesivilks toki? pa?i? r?b? kaip Ved?itas. Bulmai nepavyko ?si?lyti šarv? Jam?iui ir ?iautsui.
Po Bulmos šarvais buvo velkamas m?lynas aptemptas kostiumas. Patys šarvai yra balti su geltona dalimi, kaip ir dauguma paprast? sajan? šarv?, bet slepia tiktai kr?tin?. Šitie šarvai antpe?i? neturi. Baltos pirštin?s ir geltoni batai taip pat vilkimi prie visos aprangos. Šituos šarvus daugiausiai galima pamatyti Laiko ir Sielos kambaryje, ir prisimenant, kiek jie laiko buvo ten naudojami, galima pasakyti, kad jie išsilaik? gerai. Po Cello turnyro Ved?itas lieka apsireng?s aptemptu kostiumu (tik be rankovi?), baltomis pirštin?mis ir batais.
Panaš?s šarvai yra vilkimi Bardoko komandoje. Nors ir Bardokas ir jo draugai buvo ?emesnio lygio kariai, jie gal?jo pasidaryti tokius šarvus, koki? jiems reikia.

Kiti modeliai
Per 8 film? Paragusas d?v?jo unikalius šarvus. Šarv? dizainas panašus ? Yardrat?. Jo pirštin?s ir batai buvo violetiniai, nors kai kuriose ištraukose jie buvo geltoni/oran?iniai.
Per 5 film? („Cooler‘s Revenge“) šarvai yra ?prastas World Trade Organization kari? r?bas. Coolerio kari? šarvai buvo citrinos spalvos, o uniforma ro?in?.

SAJANAI

Grynakraujai sajanai:
Bardokas: Goko ir Radito t?vas, buvo nu?udytas Fryzo
Borgosas: Didelis, praktiškai plikas sajanas iš Bardoko komandos, buvo nu?udytas ateivio Grepe iš Dodorio komandos
Brolly: Legendinis Super Sajanas, pagrindinis priešas 8, 10 ir 11 DBZ filmuose
Fasha (Sasha): Vienintel? moteris Bardoko komandoje, buvo nu?udyta Boysenberrio, elitinio kario iš Dodorio komandos
Gokas: pagrindinis Dragonball trilogijos veik?jas, kurio tikrasis vardas yra Kakarotas. Kart? buvo nu?udytas Pikolo, kart? – Cello
Karalius Ved?itas – sajan? karalius, Ved?ito ir Tarblo t?vas. Nu?udytas Fryzo asmeniškai
Napas: Aukštas plikas sajanas, Ved?ito bendra?ygis ir sajan? kariuomen?s vadas
Onio: Storas sajanas, kuris pasirodo tik Neko Majin Z parodijoje
Pirmasis Super Sajanas – pirmasis Super Sajanas, ?uv?s nuo to, kad nebesugeb?jo valdyti savo j?gos
Paragusas: Brolly t?vas, svajoj?s atkeršyti Ved?itui ir Karaliui Ved?itui. Nu?udytas savo paties s?naus
Raditas: Goko brolis, nu?udytas Pikolo
Randuotasis: ?emas plikas sajanas, pasirod?s Minties kambaryje
Trumpulis: Didelis raumeningas sajanas iš Minties kambario
Shugeshas: Labai storas Bardoko bendra?ygis, nu?udytas Tangerio iš Dodorio elitin?s klas?s kari?
Tarblas: Ved?ito jaunesnysis brolis, neturintis kovotojo geb?jim?
Tora (Toma): Dar vienas Bardoko bendra?ygis, nu?udytas Dodorio
Turlas: Pagrindinis tre?iojo DBZ filmo priešas. Išvaizda identiška Gokui. Gali b?ti Goko brolis dvynys
Ved?itas: Did?iausias Goko priešas ir Sajan? Princas. Pirm? kart? nu?udytas Fryzo, antr? kart? susinaikino pats
Zornas: Vienas iš Karaliaus Ved?ito pavaldini?

Negrynakraujai sajanai:
Bura - ½ sajano, Ved?ito dukra
Mirai Gohanas – ½ sajano, vyresnysis Goko s?nus (Mirai laikas)
Mirai Tranksas – ½ sajano, Ved?ito s?nus (Mirai laikas)
Gohanas – ½ sajano, vyriausiasis Goko s?nus
Gotenas – ½ sajano, jaunesnysis Goko s?nus
Pan – 1/4 sajano, Gohano dukra
Tranksas – ½ sajano, Ved?ito s?nus

Susitapatinimai:
Gogeta (Gokas + Ved?itas, Fusion dance)
Gotenksas (Gotenas + Tranksas, Fusion dance)
Vegitas (Gokas + Ved?itas, Potara auskarai)
Veik?jai, turintys sajan?? gen?:
Bio-Brolly – Brolly klonas
Cellas – genetiškai sukurtas naudojantis Goko, Ved?ito, Radito, Gohano ir Napo DNR
Super Buu – absorbavo Tranks?, Gohan? ir Goten?.

?DOM?S FAKTAI
- Fryzas min?jo, kad Gokas negal?s išgyventi kosmose, vakuume, ir tikrai mes daugelyje atvej? mat?me Gok? nešiojant? skafandr? kosmose. Ta?iau kiti sajanai ramiausiai gali sulaikyti kv?pavim? – naikindami Arlios planet? Napas ir Ved?itos išbuvo kosmose pakankamai ilg? laiko be jokio skafandro.
- Dievas Drakonas neatgaivino vis? sajan?, kuriuos buvo nu?ud?s Fryzas. Galb?t taip yra tod?l, kad pra?jo daugiau negu metai po j? mirties. O galb?t tod?l, kad sajanai buvo atgaivinti, ta?iau atsirado plikame kosmose ir u?duso – juk Ved?itos planeta buvo sunaikinta – v?lgi tai priešinasi faktui, kad sajanai ilg? laik? gali b?ti kosmose be oro – juk jie gal?jo sp?ti nukeliauti ? kit? planet?.
- Per DBZ ?inomi tiktai 8 grynakraujai sajanai, kurie išgyveno po to, kai Fryzas sunaikino Ved?itos planet?: Gokas, Ved?itas, Napas, Raditas, Brolly, Paragusas, Turles ir Tarblas. Tarblas yra vienintelis grynakraujis sajanas, kuris niekada nemir? per DBZ.
- Sajanai yra da?nai lyginami su be?d?ion?mis. Gokas buvo vadinamas "be?d?ione-berniuku", kai buvo vaikas, o Fryzas su savo pakalikais sajanus pašiepiamai vadino be?d?ion?mis.
- Ved?itas epizode "Saiyans Emerge" yra pasak?s, kad grynakraujo sajano plaukai niekada nesikei?ia.
- Ne?inoma, kaip sajanai gavo erdv?laiv? nukeliauti ? planet? Plant, kuri tapo j? gimtine.
s Emerge" yra pasak?s, kad grynakraujo sajano plaukai niekada nesikei?ia.
- Ne?inoma, kaip sajanai gavo erdv?laiv? nukeliauti ? planet? Plant, kuri tapo j? gimtine.
Šaltinis: www.dragonball.wikia.com
Vertimas: hercule, Death_Ball
Redagavimas: Super Saiyan

Komentarai

#1
Nėra avatara
272
· 2010-06-24 08:09:11
kietai:):D

#2
Nėra avatara
1
· 2010-06-24 09:26:47
Tikrai ?domiai .

#3
Nėra avatara
68
· 2010-06-24 10:03:12
jo super :) ir da netingejo apie juos parasyt

#4
Nėra avatara
331
· 2010-06-24 20:16:31
,,Taip pat serijose Napas ai?kiai pamini, kad jis turi motin?"
Tai ne vyras su vyru:D

#5
Nėra avatara
21
· 2010-06-24 20:45:46
nzn >> o i? kur mes galime ?inoti? Sajanai juk ne ?mon?s :D

#6
Nėra avatara
70
· 2010-06-25 08:54:03
Cellas ? geneti?kai sukurtas naudojantis Goko, Ved?ito, Radito, Gohano ir Napo DNR

Paziurekit cia neparasyta kad cellas sukurtas pikolo dnr bet jis moka atsiiaugint ranka

#7
Nėra avatara
21
· 2010-06-25 09:58:53
adidas3310 >>> jeigu ra?ytum?me visus, s?ra?iukas pasipildyt?, bet Pikolas n?ra sajanas, tod?l j? palikome ramyb?je :D

#8
Nėra avatara
70
· 2010-06-26 10:10:19
Death_Ball >>> aciu kad pasakei:)

#9
Nėra avatara
33
· 2010-06-26 14:57:44
i?samu. a?i?:)

#10
Nėra avatara
319
· 2010-07-02 17:47:27
Nu geras. gerai padirb?ta! O.O

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.83/5 (96.67%) (30 balsu)
Forumo temų debesis
Truputi Matematikos :P, Erogonas, SSJ2 vs Legendary, DBZ t?sinys 3 skyrius(Ved?itas), Kokia knyga labiausiai patiko?, Kokia yra j?s? pati did?iausia svajon, Pivot, Padekit, lipdukai, Ooishi Naho, DBZ dainos, Fail video, DBZ [Dubstep] Vegeta AMV short. [HD], Dizaino pakeitimas, padekit del pivot....
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas