Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Drakono rutuliai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Drakono rutuliai

rutuliai Drakono rutuliai - tai septyni magiški rutuli? su tam tikru ?vaig?du?i? kiekiu (nuo 1 iki 7) pavidalo artefaktai Dragonball pasaulyje. Toki? septyni? rutuli? komplekt? yra keli. Kiekviename rutulyje slypi Dievo Drakono dalis, o pats Drakonas gali b?ti išleistas ? pasaul? tik surinkus visus artefaktus kartu. Rutulius tenka rinkti iš atokiausi? pasaulio kamp?, ta?iau pastangos vertos rezultato - surink?s visus rutulius nuo vien?vaig?d?io iki septyn?vaig?d?io ir iškviet?s Drakon?, asmuo gali prašyti bet kokio noro išpildymo, o Dievo Drakono galimyb?s lenkia bet kokias ?manomas mokslo ir technikos galimybes - prikelia ?mog? iš mirusi?j?, atgaivina sunaikint? planet?, per akimirk? gali atstatyti prarastas j?gas. Po noro išpildymo Dievas Drakonas pranyksta, o rutuliai išsibarsto po vis? pasaul? ir metams virsta akmenimis,tad norint išpildyti dar vien? nor? ma?a to, kad teks laukti metus laiko, bet dar ir teks antr? kart? bastytis po vis? pasaul? ir ieškoti j? ne?inia kur - ar tai Ramiajame vandenyne, ar tai Sacharoje. Ta?iau vis d?lto mokslo ir technikos raida pagreitina rutuli? paiešk? - atsirado Drakono Rutuli? radarai, nurodantys tiksli? vis? septyni? rutuli? buvimo viet?. Be to, veik?jams pramokus greitai skraidyti rutuli? paieška tapo ?manoma sutrumpinti iki vienos dienos laiko.
Kaip jau buvo min?ta, Drakono rutuli? komplekt? yra daugiau negu vienas, ta?iau vistiek original?s rutuliai buvo sukurti Nameko planetoje. Dievas Drakonas - tai namek? k?rinys, ir visi kiti rutuliai lygiai taip pat sukurti j?. Netgi ?em?s planetoje pirmuosius Drakono rutulius suk?r? Kamis (namekas, išsi?stas ? ?em?), o v?liau Dendis. Ta?iau ?em?je esantys drakono rutuliai vistiek n?ra tikrieji, tai - tik kopija, ir j? galia irgi yra ma?esn? u? tikruosius Nameko planetos rutulius.

?em?s planetos Drakono rutuliai ir Shenlongas
Shenlongas - tai ?em?s planetos Drakonas, kuris yra iškvie?iamas iš Drakono rutuli?, o jo magiška galia yra ribojama jo k?r?jo (Kamio) galiomis. Iškviestas Shenlongas gali išpildyti vien? nor? (v?liau, Dend?io pastangomis, nor? kiekis padid?jo iki dviej?). Iškvietus Shenlong? netgi ir dien? aptemsta dangus ir pasirodo mil?iniškas ?alias Drakonas ir ?d?miai klauso nurodym? (nors iki šiol neaišku, kaip toks monstriukas gali išvis išgirsti, k? ten mekena tie ?mogi?kš?iai penkiais kilometrais ?emiau), ilgai neišsakius savo nor? gerasis, bet nelabai kantrus Shenlongas ima pykti ir galiausiai grasinasi nu?udyti t?, kuris niekaip negali susiimti ir pasakyti, ko nori (ir vien? kart? iš ties? band? taip padaryti). Bet jeigu vis d?lto noras neviršija Drakono galimybi? ir yra išpildomas, Shenlongas pradingsta, o rutuliai išsilaksto po pasaul? ? ?vairias puses ir metais virsta paprastais akmenimis (v?liau, v?lgi Dend?io pastangomis, tik keturiais m?nesiais).
Shenlongo apribojimai:
1) Jeigu ?mogus mir? sava mirtimi senatv?je, jo prikelti nebe?manoma
2) Noras ? pasaul? turi nešti g?r? ir meil?, o ne naikinti visk? aplink
3) Tas pats noras negali b?ti išpildomas du kartus
4) Jeigu norima prikelti iš mirusi?j? kelis ?mones vienu kartu, laikomasi ši? taisykli?:
     - visi šie ?mon?s yra mir? ne anks?iau kaip prieš metus
     - šie ?mon?s buvo nu?udyti vieno ir to paties asmens
     - nei vienas iš j? nebuvo prikeltas iš mirusi?j? prieš tai
5) Shenlongas negali išpildyti noro, jeigu to negali padaryti pats Kamis, Shenlongo k?r?jas. Pavyzd?iui, Shenlongas negali sunaikinti galingo priešininko, jeigu to negali padaryti pats ?em?s Dievas;
6) Shenlongas egzistuoja tol, kol yra gyvas jo k?r?jas;
7) Shenlongas negali prikelti to, kuris nenori b?ti prikeltas.

?emietiški Drakono rutuliai yra s?lyginai nedideli - apie 7.5 centimetrus diametre ir gali lengvai tilpti ? kuprin?, bet taip pat j? dydis turi ir minus? - tokie rutuliukai gali b?ti praryti, gali kur nors ?strigti ar tiesiog pasimesti.

Išpildyti norai:
Iki Dragon Ball:
1. Ne?inomas veik?jas pasinaudoja Drakonoi rutuliais tam, kad tapt? karaliumi. Gali b?ti, kad šio noro padariniai yra jau?iami iki šiol, nes Dragonball pasaulio ?em?s planeta yra susivienijusi ? vien? mil?inišk? valstyb?.
Dragon Ball
1. Ulongas paprašo Shenlongo moterišk? kelnai?i? (Ulongas nor?jo sp?ti išsakyti savo nor? prieš Pilaf?, ir jam tai pavyko. Na, o tai, k? jis ?sak?... Kas pirma ? galv? at?jo, to ir papraš?)
2. Gokas paprašo atgaivinti Bor?, Upos t?v?
3. Piccolo Daimao prašo atjaun?ti
4. Prašoma atgaivinti visus, kuriuos nu?ud? karalius Pikolas ir jo palikuoniai
Dragon Ball Z
1. D?inas V??lys prašo prikelti Gok? iš mirusi?j?
2. Ponas Popas prašo atgaivinti visus, kuriuos buvo nu?ud? Fryzas ir jo parankiniai Nameko planetoje
3. Yamchis prašo atgaivinti visus ?mones, kuriuos nu?ud? Cellas ir kiborgai
4. Krillinas prašo Drakono, kad susinaikinimo mechanizmai iš C-17 ir C-18 k?n? b?t? likviduoti
5. Bulma prašo atgaivinti visus gerus ?mones, kurie buvo sunaikinti t? dien?, kai vyko Kovos Men? Turnyras (Buu saga)
6. Prašoma, kad ?mon?s pamirštu visus ?vykius, susijusius su Majin Buu, išskyrus Z kovotojus
Dragon Ball filmai:
1 filmas: Penny prašo sunaikinti rubinus ir atkurti gra?i? ir taiki? planet?
Dragonball - Mystical Adventure: Gokas prašo atgaivinti Bor?
The Path to Power: Gokas prašo Shenrono atstatyti C-8 ir sunaikinti bomb? jame
Dragon Ball Z filmai:
Dead Zone: Garlick jr. prašo nemirtingumo
The World's Strongest: Dr. Kochin prašo išlaisvinti Dr. Wheelo iš jo ledo kal?jimo
The Three of Migth: Bulma, Gohanas ir Krillinas prašo atkurti visus miškus
Lord Slug: Lord Slugas prašo am?inos jaunyst?s
Brolly Second Coming: Gotenas paprašo, kad t?vas b?? šalia, ir atsiranda Goko vaizdinys. ta?iau Gotenas Drakono nekviet?, Shenlongas tai padar? savo nuo?i?ra
Fusion Reborn: Dievas Drakonas yra iškvie?iamas, ta?iau Gohano noro išpildyti jis negali ir taip ir lieka be darbo, tik jau prieš pat filmo pabaig? pasireiškia: "Em, ar kas nors dar turi nor??"
Wrath of the Dragon:
1) Hoy paprašo atidaryti muzikin? d??ut?
2) Yra u?siminima, kad po vis? filmo ?vyki? bus iškviestas Shenlongas ir jo paprašys atgaivinti visus, kas ?uvo per kov? su Hildegarnu

Kaip kuriamas Dievas Drakonas
1. Ponas Popas sukuria nedidel? Dievo Drakono kopij?
2. Dievas savo galias perduoda ma?ai Shenlongo kopijai, u?darytai plastikin?je sferoje
3. Kai Drakonas ?gauna visas Dievo galias, jis pranyksta  ir laukia to, kas gal?t? surinkti visus septynis Drakono rutulius

Nameko planetos Drakono rutuliai ir Porunga
Nameko planetos rutuliai - tai tikrieji, original?s Drakono rutuliai. J? dydis yra ?ymiai didesnis u? ?emietiškus rutulius - ka?kur sulig futbolo kamuoliu. Šie rutuliai yra tobulesni u? tuos, kuriuos suk?r? Dendis, pavyzd?iui, vienu kartu Dievas Drakonas gali išpildyti net tris norus. Taip yra tod?l, kad Porungo k?r?jas buvo galingesnis u? Kam?. Be to, Nameko planetoje metai trunka tik 130 dien?, taigi ir norai gali b?ti išpildomi da?niau.
Nameko Dievas Drakonas yra vardu Porungas (iš namek? kalbos išvertus - Sapn? Dievas). Drakonas iškvie?iamas lygiai taip pat, kaip ir ?em?s planetoje - surinkus visus Drakono rutulius, ta?iau ?ia taip pat reikia ir ištarti burta?od? namek? kalba. Fiziškai Porungas yra ?ymiai didesnis u? Shenlong?, ta?iau šiaip jau yra ?mogiškesnis (Bulma netgi buvo j? pavadinusi savotiškai mielu). Ta?iau nekantrumas, matyt, yra vis? drakon? savyb?, nors Porunga ir yra pakantesnis u? ?em?s planetos Diev? Drakon?. Beje, ne?i?rint ? tai, kad Porungos k?r?jas mir? Frieza sagoje, drakonas neišnyko, nes mirusio Saichorou pareigas per?m? taip pat labai galingas namekas.

Porungo istorija:
1. Miršta kartu su Sauchorou (namek? Guru)
2. Kai Saichorou yra atgaivinamas, Porunga v?l atsiranda
3. Kartu su visais namekais Porungas perkeliamas ? ?em?s planet?
4. Po Guru mirties Porunga neišnyksta, nes Guru pareigas perima kitas galingas namekas (Moori)
5. Porunga perkeliamas ? naujaj? namek? kartu su kitais
6. Moori patobulina Porung?, ir dabar jis vienu metu gali atgaivinti daugiau negu vien? ?mog?.

Porungo apribojimai:

1) Porungas vieno iškvietimo metu gali prikelti tik vien? ?mog?, ta?iau gali t? pat? asmen? atgaivinti kelis kartus;
2) B?damas sukurtas Nameko planetoje, Porungas supranta tik namek? kalb?. Kitaip tariant, ?emietis Drakono nieko paprašyti negal?s elementariai tod?l, kad Porunga jo nesupras;
3) Porungas neatgaivins nieko, kas nenori b?ti prikeltas iš mirusi?j?

Išpildyti norai (Dragon Ball Z):
1. Atgaivinti Pikol?
2 Perkelti Pikol? ? Nameko planet?
3. Visus, išskyrus Gok? ir Fryz?, perkelti ? ?em?s planet?
4. Goko ir Krillino sielas nugabenti ? ?em?s kito pasaulio registravimo viet? (nugabenta buvo tik Krillino siela, nes Gokas buvo gyvas)
5. Atgaivinti Krillin?
6. Atgaivinti Yamch?
7. Atgaivinti Tienshinhan?
8. Atgaivinti Chiauts?
9. Visus namekus, o taip pat ir Kam? su Piccolu perkelti ? nauj?j? Namek?
10. Atkurti ?em?s planet?
11. Atsgaivinti visus geros širdies ?em?s ?mones (Porungas v?liau buvo patobulintas ir gal?jo atgaivinti daugiau ?moni? vienu kartu)
12. Atstatyti prarastas Goko j?gas

Drakono rutuli? radaras
Drakono rutuli? radaras - Bulmos sukurtas prietaisas, galintis nustatyti tiksli? vis? septyni? Drakono rutuli? buvimo viet? d?l rutuli? skleid?iam? elektromagnetini? bang?. Šio išradimo d?ka galima sakyti ir visas Dragonball siu?etas susiklost? b?tent taip. Radaras buvo naudojamas daugyb? kart? ir daugyb?s skirting? veik?j?, daugiausiai - Z kovotoj? norint pakartotinai surasti visus rutulius.
Nors šis prietaisas ir yra sukurtas Bulmos, ta?iau savotiškus radaro modelius buvo išrad? ir kiti - Raudonojo Kaspino armijos mokslininkai bei Pilafas. Ta?iau vistik bulmos radaras yra kompaktiškiausias ir patogiausias (jeigu aišku jo kas nors nenugr?s ? stal?iuk? ir paskui neteks ieškoti pusdien?, kaip tai dar? Tranksas Buu sagoje).

Šaltiniai:
www.dragonball.wikia.com
www.kanzentai.com
Dragonball Daizenshuu 4

Autor?: Death_Ball
Redagavimas: kekas

Komentarai

#1
Nėra avatara
22
· 2009-10-01 16:55:07
galejai ideti IMG kaip atrodo rutuliai

#2
Nėra avatara
31
· 2009-10-12 19:23:39
jo galejai idet, ir dar pastebejau nera raudonojo drakono ;D

#3
Nėra avatara
31
· 2009-10-12 19:24:26
fotkes tik aprasymas

#4
Nėra avatara
1
· 2009-10-13 07:40:03
Edit padarytas

#5
Nėra avatara
68
· 2009-11-05 17:21:06
Butu belekaip gerai jei tokie butu tikrovej

#6
Nėra avatara
70
· 2009-11-07 06:18:56
galejo paveiksliukus rutuliu idet

#7
Nėra avatara
134
· 2009-12-09 11:33:43
Good job.Man labai patiko.Tik tikrai reikejo rutuliu nuotraukas idet :P

#8
Nėra avatara
68
· 2009-12-17 16:15:10
dau gereu sa rutuliu noutraukom ;)

#9
Nėra avatara
226
· 2010-01-20 21:14:51
Net nezinojau apie juoduosius rutulius :O

#10
Nėra avatara
225
· 2010-01-30 10:34:58
DBGT dalies pradzioj rode joduosius rutulius ir kai rinko Pan,Gokas ir Tranksas :P

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.58/5 (91.61%) (31 balsu)
Forumo temų debesis
Shake(x8) Kuryba, Raditas.Ar m?gstate j, [Spoileris] Ka manote apie Zena?, Anekdotai, Mano prisistatymas, esfltu.3owl.com, Nplay.lt, Karino klausimai #4 [ATSAKYMAI], Kas gudresnis/sumanesnis?, m?s? dragon ball kolekcijos, itp vs?, [BALSAVIMAS!!!] Paint konkursas, Dragon Ball Revival of F Igarsinimas, Thousand foot krutch., Monaki Prisistatymas.
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas