Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Goteno galva - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Goteno galva

piesti_gotenas_galva Nor?dami nupiešti ger? piešin?, visada pirmiausia turime prad?ti nuo pagalbini? linij?. ?sitikinkite, kad pieštukas, kuriuo j?s planuojate piešti eskiz?, n?ra nei per daug aštrus, nei per daug minkštas ir, kas svarbiausia, gali lengvai b?ti ištrintas. Piešdami eskiz? stenkit?s pieštuk? spausti nestipriai, tur?kite omeny, kad visas pagalbines linijas v?liau reik?s pašalinti.

Esmin?s veido ir plauk? formos


Piešiame Goteno veid? iš priekio. Pirmoji fig?ra - apskritimas (galima pasinaudoti ir skriestuvu, puoduku, kamšteliu ar panašiai, ta?iau tikrai neb?tina). Vertikali linija, einanti per apskritimo vidur?, nurodo veido centr? (tod?l piešdami veik?j? iš kito rakurso j?s ši? linij? tur?site perkelti, bet apie tai pakalb?sime v?liau). Šiame etape svarbu padaryti taip, kad j?s? piešinys b?t? visiškai simetriškas. Toliau piešiame aki? linij?. Šia horizontalia linija apa?ioje pa?ymime šeštadal? viso apskritimo. ?sitikinkite, kad linija tikrai yra visiškai horizontali, kitu atveju akys išeis kreivos-šleivos. Paskui nesakykite, kad nebuvote persp?ti. Toliau - smakras ir nuo jo einan?ios linijos. Gotenas Buu sagoje vis dar yra vaikas, tod?l jo veidas yra labiau apskritas, negu suaugusiojo ?mogaus.

Pradedame piešti aki? vyzd?ius. Naudokit?s vertikalia linija - ji jums pad?s nupiešti juos vienodu atstumu nuo veido centro. Toliau pripiešiame ir likusi? aki? dal? - jeigu šis etapas jums duodasi sunkiai, galite nupiešti dar vien? horizontali? linij?, kuri nurodys aki? virš?n?. Nepamirškite pabr??ti ir vietos, kur akys pasibaigia apa?ioje.

Nosis. Goteno atveju galima per daug nesikankinti ir nupiešti nedidel? sušvelnint? form? trikamp? truput? atokiau nuo centro. Goteno antakiai, kaip ir t?vo, yra stipriai išenkti ir primena dvi nedideles arkas - vienoje pus?je platesnes, kitoje susiaur?jusias. Jas nupiešti netur?t? b?ti labai sunku. Jeigu nupiešti atvir? burn? jums yra sunku, galima tiesiog apsiriboti viena linija - Toriyama tai daro gan?tinai da?nai. Prie veido išraišk? pereisime v?liau. Nepamirškite nupiešti linij? po akimis, kurias turi kiekvienas Dragon Ball veik?jas.

V?l sugr??tame prie smakro ir ?sitikiname, kad jis atrodo daugma? nat?raliai. Piešiame ausis (vienodo dyd?io, kaip suprantate). Atminkite, kad ausys negali b?ti ?emiau burnos ir aukš?iau aki?. Toliau - kirp?iukai. Paprastai Gotenas turi keturis arba penkis ant kaktos krentan?ius kirp?iukus, ir vienas j? da?niausiai b?na didesnis u? kitus.

Detaliai piešiame ausis (nors to daryti ir neb?tina - skitumas nedidelis). Pereiname prie plauk?. Galima sakyti, kad tai pakankamai sunkus etapas, nes viena neatsargia linija mes rizikuojame sugadinti vis? piešin?. Pradedame vos ne nuo kaklo ir spygliais papuošiame vis? Goteno galv?. Palikite nedidel? atstum? tarp spygli? prad?ios ir apskritimo - plaukai ne besvoriai, ir jie irgi prideda apimties. Gotenas turi tris spygliukus iš kair?s ir keturis iš dešin?s (turb?t nereikia aiškinti, kad jam apsisukus vaizdas pasikei?ia). Papras?iausias b?das taisyklingai nupiešti plaukus - pa?i?r?ti ? kok? nors Goteno paveiksl?l?, piešt? mangos autoriaus. Beje, greitai ir taisyklingai išmokti piešti sajan? plaukus yra pakankamai sunku.

Ištriname visas jau nebereikalingas pagalbines linijas. Jeigu bijote pakenkti pa?iam piešiniui, yra ir kitas b?das - pad?ti pieštuk? ? viet?, pasiimti rašikl?, apvesti visk?, išskyrus pagalbines linijas, o tada paimti trintuk? ir ramiausiai ved?ioti sau juo per vis? eskiz?, kol popieriaus lapas netaps švarus (ir v?lgi, nepamirškite, kad tušinukas gali ir susilieti, ir išteplioti piešin?, ir panašiai). Štai ir viskas - veido piešimas baigtas. Jeigu jums nepavyko veido padaryti simetriško, yra ir gera naujiena - vadinasi, piešti Goten? iš kito rakurso jums bus lengviau.


Rakursas "trys ketvir?iai"

Prad?ia lieka tokia pati - piešiame apskritim? ir jame vertikalia linija pa?ymime centr? (nepamirštam perspektyvos taisykli? - viena veido pus? mums bus matoma daugiau, kita - ma?iau). Toliau piešiame vis t? pa?i? aki? linij? ties viena šešt?ja apskritimo, ta?iau atkreipkite d?mes?, kad j? piešiame ant apvalaus objekto, taigi ir m?s? tariamai horizontali linija bus išlenkta.

Toliau piešiame smakr? (abi linijos susieina ties viduriu, tad viena bus ilgesn? u? kit?). Piešiame aus? - jos vidurys turi b?ti ma?daug ties horizontalia pagalbine linija.

Veid? piešiame naudodamiesi tais pa?iais principais, kaip ir pirmojoje pamokoje, ta?iau š? kart? nepamirškite, kad d?l centro linijos paslinkimo (perspektyva), skirting? dyd?i? bus ir akys, ir visa kita, ir kair? pus? atrodys didesn?. Pavyzd?iui, atkreipkite d?mes? ? tai, kad Goteno dešinioji akis nuo centro nutolusi yra trigubai ma?esniu atstumu, negu kairioji, o vertikali linija dalina veid? ne per pus?, o atskiria vien? tre?dal? apskritimo. Nosis taip pat yra piešiama dešiniau (iš m?s? pus?s).

Pereiname prie kirp?iuk?, kurie yra matomi kiek kitaip, negu iš priekio. Did?iausias spyglys piešiamas pa?iame centre, toliau nuo jo kirp?iukai yra ma?esni ir matosi blogiau, tuo tarpu ar?iausiai m?s? esantys kirp?iukai atrodo didesni, negu yra iš ties?.

Ištriname visas pagalbines linijas. Viskas.


Profilis

Jeigu piešimai iš trij? ketvir?i? ir ?i?rint tiesiai buvo gan?tinai panaš?s, piešiant Goteno profil? metodai aiškiai skirsis. Aišku, galite pabandyti piešti ir tuo pa?iu b?du, ta?iau bent jau pamokos autoriui toks b?das atrodo neveiksmingas. Taigi, piešiame apsritim? ir nuolatines dvi pagalbines linijas. Vertikalios linijos pabaiga apa?ioje ?ymi viet?, kur baigiasi smakras.

Naudodamiesi vis tuo pa?iu apskritimu pradedame piešti veid?. Nosis turi atsirasti toje vietoje, kur buvo horizontali linija (Goteno nosies galiukas yra apvalus). Viršutin? Goteno l?pa yra šiek tiek toliau, nei nosis. Aus? piešiame ties aki? linija, ta?iau tur?kite omeny, kad ji negali išsikišti iš u? apskritimo. Šiaip jau joki? ypating? paslap?i? šiame etape n?ra, tereikia daug praktikuotis ir viskas.

Iki galo išryškiname smakr?. Atminkite, kad jis turi b?ti apvalus, ta?iau nelabai gilus, kitaip Gotenas atrodys vyresnis, negu yra iš ties?. Piešiame ak?, kuri, beje, atrodys visai kaip piešiant veid? tiesiai ne?irint ? tai, kad š? kart? Gotenas piešiamas iš šono. Kirp?iukai. Goteno kirp?iukai iš priekio matosi ?ymiai geriau, negu iš šono, tod?l nereikia j? pripiešti per daug - vien? kirp?iuk? piešiame veido centre ir daugiausiai du - šone.

Goteno plaukai atrodys išsitarš? ? visas puses netgi ?i?rint iš šono (kas, beje, prieštarauja fizikos d?sniams, bet Toriyamai galima). Pripiešiam spygli? ir nepamirštam, kad vieta, kur styran?i? plauk? n?ra, vis tiek bus šiek tiek iškilesn?, negu b?t? nuoga kaukol? (t.y. apskritimas). U?baigt? piešin? matote apa?ioje. Beje, piešti profil? yra sunkiau, tod?l ne ypatingai nusiminkite, jeigu iš pirmo karto jums nepavyks.


Veido išraiškos


Norint, kad piešinys atrodyt? kuo nat?ralesnis, b?tina yra išmokti taisyklingai piešti ?vairiausias veido išraiškas. Goteno atveju svarbiausia išmokti padaryti jo veid? laiming? ir nekalt? - tik tuo atveju galima bus tvirtai pareikšti, kad piešinys atitinka ne tik veik?jo išor?, bet ir dvasin? b?sen?. Viršuje pirmajame paveiksl?lyje Gotenas atrodo ramus, ir tai yra da?niausia jo veido išraiška. Antras paveiksliukas - laimingas, maloniai nustebintas. Tre?iasis - patenkintas savimi. Beje, ?manoma ir kombinuoti veido išraiškas, viename paveiksle ?talpinti kelet? emocij? iš karto, ta?iau tam reikia daug praktikos.
 
Pirmajame paveiksliuke iš viršaus Gotenas yra nusteb?s ir ?si?eid?s. Kiti du atvaizduoja dvi skirtingas pyk?io stadijas. Piešdami pikt? Goten? nepamirškite pakeisti aki? form? ir antakius aka Ved?itas [vert. past. - autorius ilgai ir nuobod?iai aiškina ka?k? apie "? d??ut? sukištas" akis, bet kitais ?od?iais tariant - ?sivaizduokite, kad piešiate jaun? Ved?it?]. Sunkiausia šiuo atveju yra nupiešti suk?stus dantis - galima šiek tiek prašauti pro šal?, ir Gotenas atrodys ne piktas, o išsišiep?s. Tod?l pabandykite viršutin? l?p? pakelti kiek aukš?iau, o burnos galiukus nuleisti ? apa?i?.

Suglumus? Goten? nupiešti n?ra labai sunku - šiek tiek pakei?iame antaki? form?, kiek padidinam akis ir arba iškreipiame, arba praveriame burn?. Beje, tokia Goteno veido išraiška, ko gero, yra antra pagal da?num?. Jeigu abiej? antaki? galus pakreipsite ? virš?, Gotenas atrodys nuli?d?s ir prasikalt?s. Be to, turb?t pasteb?jote, kad vien tik burna gali vos ne radikaliai pakeisti norim? perteikti emocij?.

Du viršutiniai pavyzd?iai jums parodo, kaip smarkiai ne?ymios detal?s gali pakeisti vis? peišinuko nuotaik?. Ne?i?rint ? tai, kad pakeistas yra tik burnos plotis, pirmajame paveiksle Gotenas aiškiai verkia, o antrajame - tik ?iovauja arba šiaip atrodo apsn?d?s. Toki? niuans? yra pakankamai daug, ir papras?iausias b?das išmokti juos teisingai panaudoti - praktikuotis.

Vertimas ? lietuvi? kalb?: D_B
Šaltinis: http://www.angelfire.com/pa5/blackstargoten3/

Komentarai

#1
Nėra avatara
1471721
· 2011-07-20 14:00:42
kur visos nuotraukos?

#2
Nėra avatara
1471685
· 2011-07-20 16:55:59
http://www.dragoart.com/dragon-ball-z-characters-c394-1.htm

daug geru patarimu piesiant dbz veikejus

#3
Nėra avatara
1471721
· 2011-07-20 21:35:06
justiasss aciu labai :)

#4
Nėra avatara
302
· 2011-07-20 22:04:44
cia gotenas !!? panasus i goka !

#5
Nėra avatara
1470422
· 2011-07-21 13:47:42
seip toryama gerai piese plaukus tie plaukai kur ilgesni jie yra is priekio o tie mazesni is galo....

#6
Nėra avatara
1471721
· 2011-07-21 20:31:47
zinoma atrodo kaip gokas juk gokas ir gotenas vaikysteje yra beveik vienodi

#7
Nėra avatara
1470268
· 2011-07-23 07:49:35
za1ka gotenas vaikyst?je buvo pana?us ? gok? ar tu ne?i?r?jai dbz serij? :bbd:

#8
Nėra avatara
1471687
· 2011-07-23 20:05:59
:O Matyt ne?iurejo +5

#9
Nėra avatara
1471789
· 2011-07-26 09:49:47
daugiau tokiu :)

#10
Nėra avatara
1471787
· 2011-07-26 14:03:43
Einu dabar ?ito pie?t pagal linijas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.76/5 (95.29%) (17 balsu)
Forumo temų debesis
Dienos Daina, Naujas headeris, DBZ filmai: canon ar non-canon?, Dragon Ball Avatar Pack'as, Pad?kit d?l video, UEFA EURO 2012, Kurios dragon ball serijos jums patiko labiausiai, Mano sukurti stickai, Top 3 megstamiausi prikoolai (Nebutinai is dbz), Bulma nuomon?s apie j, Tsunamis Japonijoje 2011, CS4U.LT-Cs diskusijos., beta sukurt pilna?, FunnX Prisistatymas., B?t? patogiau?
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas