Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Interviu su Ryo Horikawa - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Interviu su Ryo Horikawa

horikawa interviu
J!-ENT: J?s pirm? kart? atvykote ? Sietl? (vertimo pastaba: Sietlas - did?iausias Vašingtono valstijos miestas). Ar yra koki? nors viet?, kur J?s nor?tum?te apsilankyti? Taip pat aš pasteb?jau, kad j?s labai gerai kalbate angliškai. Kaip J?s išmokote šios kalbos?
Horikawa: Taigi, aš anks?iau nesu ?ia buv?s, bet šiaip jau šis miestas man yra išskirtinis. Kai aš buvau jaunas, pas mano gimines main? programos metu buvo atvykusi student? iš Sietlo, ir ji mok? mane angl? kalbos. Aš, savo ruo?tu, mokinau j? japon?. Taigi galiu sakyti, ka Sietlas yra miestas, kur? nor?jau pamatyti labai seniai. Na, ir kalbant apie norimas aplankyti vietas - yra keletas, kurias b?tinai aplankysiu. Jau per t? trump? laik?, kai esu ?ia, sp?jau paragauti labai skanios moliusk? sriubos. Tikiuosi, ?mon?s supras mane teisingai, bet aš m?gstu degustuoti vyn? ir tod?l labai nor??iau nuvykti kur nors, kur yra nuostabaus raudonojo vyno.
J!-ENT:  Kaip jums patiko Sietlo Sakura Con (vertimo pastaba: Sakura Con - Sietle vyktantis trij? dien? anime festivalis)? J?s jau prabuvote ?ia kelet? dien?, kur sp?jote nuvykti?
Horikawa: ?ia tikrai yra labai smagu. ?mon?s labai mieli ir aistringi - tiek sve?iai, tiek personalas, tiek visi kiti. Viskas labai gera. Vakar sp?jau pabuvoti keletoje viet? - nuvykau ? Space Needle (vertimo pastaba: Space Needle [liet. Kosmoso Adata]- ?ymus Sietle esantis bokštas) bei pabuvojau mokslin?s fantastikos muziejuje. Man labai patiko abejose vietose. Taip pat su malonumu išgirdau apie mokslin?s fantastikos istorijos raid? bei ?vilgtel?jau ? Jimi Hendrix gitaras, o taip pat ir ? daugel? kit? gitar?, esan?i? Music Project patalpose. Dar nor?jau nuvykti prie Lake Union (vertimo pastaba: Lake Union - up? Sietle), bet buvo šaltoka. Jeigu oras b?t? buv?s šiltesnis, nor??iau pabraidyti po vanden?. Man atrodo, jau sekan?i? dien? mes nuvykome ? Pike Place Market (vertimo pastaba: Pike place Market - didelis supermarketas Sietle), ?sp?dis taip pat buvo labai geras. Buvome visai netoli vandens ir valg?me gard?i? sriub?. Aš puikiai praleid?iu laik? Sietle, nors esu ?ia buv?s tok? trump? laik?. Su malonumu pasilik?iau ir ilgiau.
J!-ENT: Ar j?s ?inojote,  kad anime yra toks populiarus JAV?
Horikawa: Aš buvau apie tai gird?j?s, bet ne?inojau, kad visi taip aistringai priima m?s? k?ryb?. Bet aš kaip aktorius tuom esu labai patenkintas ir d?l to noriu dar labiau stengtis ?garsindamas savo veik?jus.
J!-ENT: Kuo skiriasi amerikie?iai ir japonai anime fanai?
Horikawa: ?inote, sunku pasakyti. Ties? sakant nemanau, kad jie labai skiriasi. Aistra Japonijoje yra tokia pati kaip Europoje ar dar kur nors kitur.
J!-ENT: Kaip taip nutiko, kad j?s prad?jote dirbti ?garsntoju?
Horikawa: Na, nor?jau b?ti ?garsintoju nuo pat vaikyst?s. Viskas prasid?jo nuo anime "Yume Senshi Wingman", o v?liau nepastebimai prab?go daugelis met? mano darbo ?garsinimo sferoje. Aš manau, kad tiek ?garsintojo, tiek aktoriaus darbas yra lygiai toks pats - reikia ?sijausti ? atliekam? rol?, gyventi savo veik?jo gyvenim?. Ir nesvarbu, ar tu esi pasl?ptas u? anime kadr?, ar tu esi scenoje ir laikai mikrofon?.
J!-ENT: Ar Jums yra nutik? taip, kad buvote paprašytas ?garsinti vien? veik?j?, o atvykus J?s? buvo paprašyta ?garsinti kit??
Horikawa: Kartais man?s paprašo ?garsinti veik?jus, kuriems aš nejau?iu tam tikro emocinio artumo, bet aš vis d?lto bandau b?ti atviras bet kokiems pasi?lymams ir stengiuosi susikoncentruoti ir ?sijausti ? bet kok? vaidmen?. Na, pavyzd?iui bandau ?sivaizduoti, k? aš jaus?iau ir k? dary?iau toje situacijoje, ? kuri? pakliuvo mano herojus. Pirmiausia visada stengiuosi išreikšti tikras emocijas iš širdies, tad da?niausiai netgi negalvoju apie tai, sunkus ar lengvas bus man šis vaidmuo.
J!-ENT: Gal gal?tum?te papasakoti, kaip j?s gavote savo debiutin? vaidmen? anime "Yume Senshi Wingman"? Ar Jums buvo pasi?lyta ši rol?, ar J?s pats ieškojote tokio darbo? Kokius veik?jus jums teko ?garsinti pirmuosius po savo debiuto, ar Jums vaidmenys buvo pasi?lyti?
Horikawa: Viskas vyko labai paprastai - aš nuvykau ? perklaus?. Aišku, ten buvo nema?ai pretedent?, tad aš netgi ir nemaniau, kad gausiu vaidmen?. Ta?iau kaip aktorius aš tik?jausi, kad mano patirtis suteiks man daugiau šans? - taip ir ?vyko. Bet kaip jau min?jau, nesitik?jau gauti vaidmes, viskas ?vyko ka?kaip nat?raliai, be joki? dideli? pasiruošim? ar apm?stym?. Dar prieš man susivokiant jau stov?jau prieš auditorij?, kur buvo pasakyta: "J?s esate išrinktas", na o mano reakcija buvo: "Rimtai?". Taip prasid?jo mano ?garsintojo karjera. Iš prad?i?, kai aš dar nebuvau gerai ?inomas, daugumos vaidmen? ieškojausi pats, bet v?liau prad?jau ir gauti pasi?lymus.
J!-ENT: Koks vaidmuo jums sek?si sunkiausiai?
Horikawa: Labai sunkus klausimas. Manau, kad vaidmuo yra sunkus ir taip be joki? išlyg?. Kiekvienas vaidmuo man asmeniškai yra labai išskirtinis. Man?s da?nai klausia, koks ?garsinamas veik?jas yra mano m?gstamiausias, bet šiaip jau aš manau, kad negal??iau pasakyti, kuri iš j? m?gst?, o kuri ne. Tiesiog vaidmuo - tai ?sijautimas ? ?garsinamo veik?jo pasaul?, atidavimas išgalvotam veik?jui savo sielos dalel?. B?tent tod?l kiekviena rol? man yra labai brangi.
J!-ENT: Vienas populiariausi? J?s? vaidmen? - Ved?itas iš Dragon Ball. Ar nor?tumet?, kad koks nors kitas J?s? ?garsinamas veik?jas ?gaut? daugiau d?mesio ir populiarumo u? š??
Horikawa: Kaip jau min?jau, kiekvienas ?garsinamas veik?jas man yra vienodai brangus. Tikrai negaliu paskayti, kad kuris nors vienas man yra svarbesnis u? kitus. ?inoma, aš suprantu, kad ?mon?ms da?niausiai vienas mano veik?jas patinka labiau u? kitus, ir tai yra visiškai normalu. Bet man asmeniškai, kai aš tuos veik?jus ?garsinu... Kaip tiksliai pasak? vienas mano amerikietis kolega, mes visuomet ?dedame dalel? sav?s ? m?s? herojus - tai m?s? darbas. Ir nor??iau, kad taip ir likt? visada. Bet manau, kad kada nors atsiras koks nors veik?jas, kur? aš m?gsiu labiau u? kitus, ir aš laukiu to momento.
J!-ENT: J?s dirbote su daugeliu kit? ?garsintoj?. Ar yra tarp J?s? koleg? ?moni?, su kuriais J?s bendraujate ne tik studijoje?
Horikawa: Na, Japonijoje paprastai po s?kmingo ?rašymo visi mes keliaujame pasivaišinti bendrais pietumis ar vakariene - ne tik ?garsintojai, bet ir visa komanda. Taigi aš visuomet susitinku su kolegomis ir po darbo valand?. Taip pat yra ?moni?, su kuriais aš bendrauju daug artimiau - tai Mayumi Tanaka (Krillino ?garsintoja), Masako Nozawa (Goko, Gohano ir Goteno ?garsintoja), Toshio Furukawa (Pikolo ?garsintojas), Tohru Furuya (Yamchio ?garsintojas)... Taigi yra ir toki?.
J!-ENT:  Ar J?s kada nors esate gird?j?s dubliuotus savo veik?j? ?garsinimus, kok? ?sp?d? jie Jums paliko?
Horikawa: Ties? sakant aš beveik nesu gird?j?s nei vieno kita kalba ?garsinto savo veik?jo iki šios dienos, bet ka?kada teko išgirsti kelis pavyzd?ius - buvo smagu. Manau, kad angl? kalbos ?garsintojai gerai išmano savo darb?, ir aš taip pat kada nors nor??iau pabandyti veik?jus ?garsinti angliškai.
J!-ENT: Jeigu J?s netaptum?te ?garsintoju, kuo u?siimtum?te gyvenime?
Horikawa: (juokiasi): Pats nor??iau tai su?inoti. Kai buvau vaikas, dievinau laivus ir visuomet svajojau b?ti povandeninio laivo j?reiviu. Dabar net ne?inau kod?l, bet sumbarinus aš m?gau labiau u? paprastas laivus. Tai yra labai ?temptas darbas, pavyzd?iui, JAV karini? j?r? paj?g? kapitonams. Tu turi b?ti stipriai u?sigr?din?s ne tik fiziologiškai, bet dar ir psichologiškai. Manau, toli gra?u ne kiekvienas yra tinkamas tokiam darbui. Aš esu mat?s amerikiešitk? film?, tokius kaip “The Hunt for Red October” arba “Crimson Tide” su Denzelu Washingtonu. Tam tikr? gyvenimo tarpsn? be galo gerbiau tokius ?mones, kaip t? film? laiv? kapitonai. J? atsakomyb? yra mil?iniška, jie turi geb?ti apginti kiekvien? ?mog?. Nemanau, kad civiliai da?nai turi koki? nors galimyb? pabuvoti povandeniniame laive, bet jeigu aš toki? tur??iau, b?tinai ja pasinaudo?iau.
J!-ENT: Ar j?s turite koki? nors slapt? talent??
Horikawa (juokiais): Na, jis ne visai pasl?ptas, bet manau, kad galime pavadinti šiek tiek slaptu. Gal tai ir ne talentas, bet vienas mano m?gstamiausi? u?si?mim? - vyno degustavimas. Tai n?ra paprastas alkoholio vartojimas, tai - komunikacijos priemon?, kai tu gali pab?ti su draugais, šeima, mergina... Man teikia d?iaugsm? bendravimas su kitais. Taigi aš ragauju pats, ragauju su mano draugais... aš taip pat juk m?gstu išgerti. Geriausiai aš jau?iuosi b?tent tada, kai visi aplink mane yra laimingi ir gerai leid?ia laik? valgydami ir gerdami. Taip pat laisvalaikiu aš m?gstu b?giojimus bei pasivaikš?iojimus. Tiesiog pasivaikš?ioti aplink yra ne tik gera, bet dar ir sveika. Stengiuosi bent kiek pasivaikš?ioti kiekvien? dien?.
J!-ENT: Spaudos konferencijoje esate pamin?j?s, kad J?s dirbate ties ka?kokiu filmu. Gal gal?tum?te papasakoti apie tai pla?iau?
Horikawa: Japoniškas pavadinimas yra "Asakusadou Suimutan". Asakusa - tai vietov? Tokijuje, "Dou" reiškia miesto rotuš?, o "simuitan" išvis išversti yra sunku. "The Tale of my Sweet Dreams in Asakusa" (LT: "Pasakojimas apie mano sald?ius sapnus Asakusoje") - ma?daug taip atrodyt? pavadinimas angl? kalba. Tai istorija apie t?vo ir dukters konflikt? ir apie stipri? judviej? meil? ne?i?rint ? visus nesutarimus. Filmas bus 99 minu?i? ilgio ir nebus apkarpytas. Taigi kamera nebus pertraukta n? karto per vis? filmavimo laik?, ir ?inoma tai yra didelis išš?kis. Paprastai filmai yra apkarpomi studijose, tada redaguojami ir tik tada sujungiami ? vien? video, ir toks apdirbimas trunka kelias dienas. Bet kadangi m?s? kamera be jokios pertraukos ir apkarpym? dirbs 99 minutes, mes visk? nufilmuoti gal?sime per vien? dien?, ta?iau teks labai susikoncentruoti, o aktoriams bei filmavimo komandai teks padirb?ti iš peties. Mes jau prad?jome repetuoti, bet sunkiausia dalis m?s? dar tik laukia - jeigu mes nerepetuosime v?l ir v?l, viskas vyks ne taip, kaip buvo suplanuota ir darbas nebus atliktas. ?inoma, pa?i? repeticij? metu mes da?nai savo vaidmenis kartojam?s kiekvienas atskirai, ta?iau kovo 5 dien? mums teks visk? sujungti ? vien? kadr? - tai diena, kai bus filmuojamas galutinis variantas. Tai bus labai sunki diena. Beje, kalbant apie 99 minutes: tam tikrose filmo dalyse gros muzika, ir mums tai bus u?uomina, kur kiekvienas iš m?s? turi b?ti tam tikru momentu, taigi repeticijos mums išties yra labai svarbios. Tai bussunkus darbas, ta?iau manau, kad b?tent tai ir skatina mus dirbti, ir b?tent tod?l aš taip laukiu filmavimo.
J!-ENT: Ar filmas bus išleistas JAV?
Horikawa: Jeigu tai bus ?manoma, aš nor??iau, kad jis b?t? išleistas Amerikoje ir aš pasistengsiu tai padaryti. Manau, kad filmo premjera bus ka?kur rugs?jo m?nes? Japonijoje, na o po to aš nor??iau, kad k?rinys b?t? prad?tas leisti ir JAV.
J!-ENT: J?s ir Mayumi Tanaka (vertimo pastaba: mayumi Tanaka ?garsino Krillin?) ilgai dirbote kartu ties "Dragon Ball" serijomis, ir štai J?s abudu esate Sakura Con festivalyje. Ar Jums teko nuvykti kur nors kartu?
Horikawa: Na, su ja man neteko niekur nuvykti, bet u?tat praeit? vakar?... (juokiasi) vis d?lto mes esame tikrai geri draugai. Praeit? vakar? mes abu buvome tame pa?iame vakar?lyje - ji suko CD plokšteles, ir jos s?nus taip pat buvo ?ia - visi mes labai gerai praleidome laik?. Taigi mes niekur šiaip jau nebuvome nuvyk?, ta?iau jau sp?jome praleisti laik? kartu.
J!-ENT: J?s taip maloniai pasitikote visus J?s? fanus, atvykusius ? autograf? sesij? ?ia, ? Sakura Con. J?s daugel? kart? pasiraš?te, nusifotografavote ir netgi u?raš?te video visiems fanams, kurie atvyko pasi?i?r?ti ? Jus. Koks jausmas bendrauti su ?mon?mis, kurie taip aukštai vertina J?s? darb??
Horikawa: Jau esu min?j?s, kad aš labai laimingas, kai mane supa tokie ?mon?s. Ir aš matau, kad ir jiems d?iugu b?ti su manimi, ir toks suvokimas mane padr?sina. Matyti visus fanus, kuriems taip patinka mano atliekamas sarbas... Tokiomis akimirkomis man norisi ?d?ti dar daugiau pastang? - jau?iu, kad turiu stengtis labiau, ir tai man išties padeda dirbti kokybiškiau. Aš esu labai d?kingas visiems ir b?damas ?ia, ir b?damas Japonijoje, ir bet kur.
J!-ENT: Jeigu mes dabar ?vilgtel?tume ? J?s? MP3 ar CD grotuv?, kokius atlik?jus mes ten rastume? Arba tiesiog koks yra J?s? m?gstamiausias muzikos stilius?
Horikawa: Aš netgi ne?inau, k? turiu savo grotuve šiuo metu, bet jeigu kalb?tum?me apie mano m?gstamiausi? muzik?, tai aš jau min?jau Jimi Hendrix bei visa amerikietiška muzika - ji padar? didel? ?tak? Japonijos jaunimui. Šiuo metu aš groju grup?je, ir man labai patinka rokas... Pavyzd?iui, aš m?gstu Rolling Stones, The Beatles ir klasišk? rok?.
J!-ENT: J?s pamin?jote, kad grojate grup?je bei domit?s gitaromis. Ar J?s grojate gitara?
Horikawa: Ne, deja, gitara aš negroju. Galiu šiek tiek groti klavišiniais, bet nepakankamai tam, kad gal??iau pasivadinti klavišininku. Beje, galiu gr??ti prie klausimo, k? aš veik?iau, jeigu neb??iau dirb?s ?garsintoju... Galb?t b??iau dirb?s JASDF (Japanese Air Self-Defense Force - Japonijos karin?s oro paj?gos)... Nors gal ir ne, nes aš nesu labai tvirtas. Galb?t b??iau ir restoran? versle.
J!-ENT: Kiekviename interviu mes turime skilt?, vadinam? ?od?i? ?aismu. Aš duodu jums penkis ?od?ius, o J?s juos apibr??iate:
Horikawa: 1. Meil?: Gilus jausmas... mano vaikai ir šeima. Sakydamas "vaikai" aš turiu omenyje savo mokinius - aš d?stau specialioje mokykloje, kurioje yra apmokinami b?simi ?garsintojai.
2. Pasisekimas: Visuomet reikia t?sti prad?t? darb?, tai yra dalykas, kurio mes turime visada siekti.
3. Seiyuu (vertimo pastaba: seiyuu iš japon? kalbos išvertus reiškia "?garsintojas", bet šis terminas da?nai yra vartojamas visose kalbose): Vaidyba. Tik vaidinti.
4. Anime fanai: Myliu juos visus.
5. Sakura Con: Fantastiška.
J!-ENT: Gal pabaigai nor?tum?te pasakyti k? nors visiems pasaulio fanams?
Horikawa: Aš esu labai d?kingas. D?kingas u? tai, kad tur?jau galimyb? susitikti su ?mon?mis, kurie aistringai myli ne tik mano darb?, bet ir anime apskritai. Tai paskatino mane smarkiau dirbti ir t?sti savo darb?. Manau, kad dirbsiu ?garsintoju iki pat gyvenimo pabaigos, nes aš myliu savo darb? ir myliu visus mano pastangas vertinan?ius fanus. Noriu pad?koti visiems u? tai, kad jie ?i?ri ? mano darb? ir aš tikiuosi, kad greitu laiku v?l gal?siu gr??ti ?ia ir susitikti su visais.

Sakura Con festivalis 2010
Klausimus u?davin?jo Michelle Tymon

Šaltinis: www.nt2099.com
Vertimas: Death_Ball

Komentarai

#1
Nėra avatara
1470356
· 2011-03-15 12:52:10
Siaubas koks ilgas. Kai pagalvoju kiek nerv?, kantryb?s, laiko reikalavo :| ir vistiek pora gramatini? klaid? radau :D Bet kokiut atveju a? tavo vietoj tikriausiai nuprot??iau ir daug daugiau klaid? privel?iau :)

#2
Nėra avatara
1470422
· 2011-03-15 13:03:28
kodel nera apie vedzita nieko?
seip zinokit labai geras :D

#3
Nėra avatara
1470889
· 2011-03-15 13:47:33
Neblogas interviu :)

#4
Nėra avatara
1470362
· 2011-03-15 19:44:02
labai jau ilgas ting?jau skaityt tai kas antra pastraip? :D

P.S
luxe tu tokiame ilgame tekste dar ??i?r?jai gramatini? klaidu ???

#5
Nėra avatara
1471091
· 2011-03-24 19:06:50
Man b?t? ?domiau paskaityt jo interviu su DB, bent jau ka?k? tokio. :wolverine:

#6
Nėra avatara
1471682
· 2011-06-23 19:12:50
kol perskaitai 1pastraipa pries tai buvusios neprisimeni :D

#7
Nėra avatara
1472353
· 2012-06-27 12:29:01
joo, cia tai ilgai.. bet vistiek idomus (nors nevisa perskaiciau)

#8
Nėra avatara
1473203
· 2013-12-08 15:19:34
Neblogas Interviu +5

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.44/5 (88.89%) (9 balsu)
Forumo temų debesis
Darau betka betkokia tema. Sig, avatarus, userbarus, fotkes., Trumpas inSeTTe prisistatymas, Aura9 vs...(Eil?ra??iai), Toei Animation Begins Production on Dragon Ball Super, ka manote apie cooleri final form, Svoris., Battle of gods Dowloand, Reik?tu j?s? pagalbos., jokimas vs ??? (amv kova), Mano pirmas normalus darbas xD, Pie?imas sm?liu, bloodsplach, Juokingiausias DBZ momentas, Sveiki (pristatimas), Mano sukurta Helovyno istorija
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas