Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Interviu su A. Toriyama Daizenshuu leidiniui - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Interviu su A. Toriyama Daizenshuu leidiniui

atsu2
Interviu su Akira Toriyama, išspausdintas antrajame Daizenshuu. 1995 metai, gegu??s 23d., vieta - Rogairou kin? restoranas


?urnalistas: Kadangi tai yra interviu Dragonball gidui [vert. pastaba - interviu buvo paimtas specialiai antrojo Daizenshuu leidiniui], aš paklausiu to, kas yra susij? su Dragonball trilogija. Vis? pirma, kaip j?s prad?jote kurti Dragonball?
Akira Toriyama: Aš kaip tik buvau baig?s "Dr. Slump" mang? ir galvojau, apie k? dar galima b?t? sukurti ilg? siu?et?. Tada daug diskutavau su savo tuometiniu redaktoriumi Torishima-san šia tema. Taip pat ka?kur tuo laiku pam?gau D?ekio ?ano filmus ir daugyb? kart? per?i?r?jau film? "Girtas meistras" ("Drunken Master"). Na, ir tai pasteb?j?s Torishima-san pasi?l? man nupiešti berniukišk? kung-fu mang? - taip atsirado "Dragon Boy". Šis k?rinys sulauk? labai daug ger? skaitytoj? atsiliepim?, taigi nutariau sekant? mano siu?et? vystyti panašia tema.

?urnalistas: Ir nuo to momento j?s prad?jote rimtai galvoti apie tokio siu?eto k?rim??
Akira Toriyama: Na, "Dr. Slump" buvo vakarietiškas k?rinys, tad aš nutariau šiek tiek pakeisti k?rybos krypt? ir persimesti prie kiniško stiliaus mangos. O nor?damas priduoti k?riniui tikros kiniškos dvasios aš suk?riau istorij? remiantis senovine kin? legenda "Kelion? ? vakarus" ("A Journey to the West"). Gal? gale "Kelion? ? vakarus" yra absurdas su nuotyki? elementais, taigi nuspren?iau padaryti stilizuot? modernizuot? šios legendos kopij?. Maniau, kad dirbti turint tok? pagrind? bus ?ymiai lengviau, nes man beliks tik pakeisti tam tikras detales [juokiasi].

?urnalistas: Iš visa ko atrodo, kad iš prad?i? planavote padaryti Gok? be?d?ione.
Akira Toriyama: Taip, nor?jau padaryti j? identišk? veik?jui iš legendos "Kelion? ? vakarus". Bet tai b?t? jau per daug nuobodu, tod?l aš nutariau padaryti Songok? paprastu berniuku, ta?iau turin?iu nepaprast? gabum?.
"Dragon Boy" pagrindinis veik?jas tur?jo sparnus, bet aš nor?jau kaip nors ryškiai atskirti j? nuo Goko vien iš pa?i?ros, tod?l jam nupiešiau uodeg?. Tad netgi jeigu jis slepiasi u? uolos vis tiek galima atpa?inti, kad tai Gokas [vertimo pastaba: uodega matosi, jeigu kam nedašuto].
Tada aš suk?riau Drakono rutulius, kuriuos surinkus galima b?t? išpildyti bet kok? nor?. Pamaniau, kad jeigu veik?jai gal?t? keliauti ir ieškoti t? rutuli?, siu?etas tapt? panašiu kaip ir legendos "Kelion? ? vakarus".

?urnalistas: Ir tikrai, iš pat prad?i? istorija labai primin? t? legend? ir tur?jo t? tikr?j? kinišk? dvasi?, bent jau iki Tenkaichi Budoukai prad?ios.
Akira Toriyama: Bulma - tai Tripitaka, Ulongas - Zhu Bajie, o Yamchis - Sha Wujing. Iš pat prad?i? galvojau pabaigti istorij? po to, kai Gokas ir kiti surinks visus Drakono rutulius.

?urnalistas: Ir tada prasid?jo Budoukai. Kod?l j?s nutar?te taip išpl?sti siu?et??
Akira Toriyama: Iki Kovos Men? Turnyro prad?ios manga nebuvo labai populiari. Torishima-san man pasak?: "Tavo siu?eto atkartojimas per daug paprastas. Tod?l ir n?ra populiarus". Man nelabai patiko toks pasisakymas, nes vis d?lto aš aiškiai didesn? d?mes? kreipiau ? kovas, o ne ? kelion? - netgi veik?j? apranga buvo aiškiai kovin?, ta?iau greitu laiku supratau, kad mano redaktorius teisus. "Na, tai padidinkime populiarum?"-, pamaniau aš. Iš pat prad?i? kuriant Dragonball aš privijau Gokui kredo: "Aš noriu tapti galingu", ir b?tent ši? jo savyb? aš v?liau ir patalpinau ? pirm? plan?. Netgi "Dr. Slump" mangoje visokie turnyrai ir su jais susij? ?vykiai kaip tarkim Pingvin? kaimo Gran Pri ar Mini-rungtyn?s buvo labai populiar?s, tad aš tiesiog siu?et? nukreipiau kita linkme ir surengiau Kovos Men? Turnyr?. Aš suteikiau daugiau d?mesio ir antraeiliams veik?jams - sugr??o D?inas V??lys, sugr??o Krillinas. Ir populiarumas išaugo nesp?jus man mirktel?ti.

?urnalistas: Ta?iau ne?i?rint ? stereotipus Gokas turnyro nelaim?jo.
Akira Toriyama: Taigi, aš leidau jam nugal?ti tik iš tre?io karto. Visi aplink mane kalb?jo: "Aš esu tikras, kad Gokas laim?s š? turnyr?". Aš ir pats nor?jau, jog Gokas nugal?t?, bet išgird?s aplinkini? reakcij? aš pasakiau: "Atseit aš leisiu jam nugal?ti!" [juokiasi]

?urnalistas: Tenkaichi Budoukai buvo tik pirmas etapas. V?liau prasid?jo Raudonojo Kaspino armijos saga.
Akira Toriyama: ?vykiai su Raudonojo Kaspino armija formatu buvo labai panaš?s ? turnyr?, papras?iausiai aš šiek tiek pakei?iau format?. Tada buvo populiarus ?aidimas "Spartan X", kur? aš ir pats da?nai ?aisdavau. Galingi priešai ten atsirasdavo vienas po kito, ir ten taip pat buvo naudojami kung-fu judesiai. Toks ?aidimas mane ?tikino, kad t? pat? siu?et? galima pakreipti kiek kitokiu kampu. Taip atsirado Raumen? bokštas.

?urnalistas: O tada pasirod? Piccolo Daimao.
Akira Toriyama: Iki to laiko visi priešai nebuvo tikri blogiukai, o man labai nor?josi sukurti iš tikr?j? blog? veik?j?. Juo ir tapo Piccolo Daimao. Tuo metu piešti mang? man buvo ?domiausia.

?urnalistas: Ir nuo to laiko priešai ?m? tapti vis galingesniais.
Akira Toriyama: Gokas su draugais tapo stipriausi ?em?s planetoje bei nugal?jo ? ?em? atvykusius sajanus. Ir tada aš juos nuk?liau ? kosmoso platybes. Ka?kur Bubble laikotarpiu [vert. pastaba - Japonijoje taip vadinamas laikotarpis nuo 1986 iki 1990 met? - tada šalyje padaug?jo spekuliant?] pasirod? Fryzas, ir tas sausumos ryklys buvo bjauriausias persona?as iš vis?. Tad aš ir padariau j? did?iausiu šlykštuku Visatoje. Ta?iau proporcionaliai auganti prieš? galia b?t? buvusi nuobodoka, tod?l atsirado Ginio paj?gos. Mano s?nus labai m?go Sentai [vert. pastaba: Sentai - japon? televizijos laida vaikams, kurioje kaunasi kostiumuoti superherojai], ir aš visada ?i?r?jau t? laid? kartu su juo, taigi ka?kiek Sentai ?d?jau ir ? Dragonball k?ryb?. Beje, ta laida taip pat buvo transliuojama Toei, visai kaip DragonBall Z anime [juokiasi].

?urnalistas: Toliau atsirado kiborgai ir Cellas.
Akira Toriyama: Kai Gokas ir kiti tapo galingiausiais Visatoje, at?jo laikas nugal?ti ir laik?. Tad aš suk?riau vis? siu?et? su laiko mašina. Ta?iau tai buvo sunkoka. Laiko paradoksas, suprantate? Labai greitai man teko pasišalinti iš toki? ?vyki? vystymosi.
Ši? savait? aš piešiau negalvodamas apie tai, k? piešiu kit? savait?. Niekas ne?inojo, kas vyks toliau, netgi aš pats. Pieš?iau koki? nors toki? istorij? ir toliau, bet visada tur?jau diskutuoti su savo redaktoriumi apie tai, kas ?vyks kit? savait? [juokiasi].

?urnalistas: Tada Cell saga pasibaig?. Kaip manote, ar visiems pasirod?, kad J?s norite Gohan? padaryti pagrindiniu veik?ju?
Akira Toriyama: Aš ir planavau Gohan? padaryti pagrindiniu, bet nieko iš to neiš?jo. Pajutau, ka visi vis tiek lygina j? su Goku, jis tiesiog visiškai netiko pagrindinio veik?jo vaidmeniui.

?urnalistas: Beje, o kas yra J?s? m?gstamiausias veik?jas?
Akira Toriyama: Aš vis d?lto manau, kad Pikolas. Iš vis? prieš? man labiausiai patiko Piccolo Daimao, ir netgi po to, kai jo nebeliko, man vis dar labai patinka jo palikuonis. Aš Pikol? m?gstu ma?daug taip, kaip ir Gok?. Na, o kalbant apie Ved?it? - aš nejau?iu jam ypatingos simpatijos, bet jis ne kart? pagelb?jo man sud?tingose situacijose. Be to, man labai patiko piešti pon? Š?ton?. Kai aš pirm? kart? j? pavaizdavau nemaniau, kad jis taps tokiu svarbiu herojumi. Planavau j? padaryti "vienkartiniu" veik?ju.
Ponas Š?tonas yra toks, koks jis yra, o man pa?iam daug linksmiau piešti kad ir kvailiausius juokelius, o ne kovos scenas.

?urnalistas: Vienas iš humoristini? veik?j? yra Gotenksas. Sklando gandai, kad J?s? tuometinis redaktorius Takeda-san kiekvien? pamat?s t? vard? redagavimo departamente ilgai juok?si...
Akira Toriyama: Na, aš juk vis d?lto esu humoristin?s mangos pieš?jas [juokiasi].
Beje, aš visada manau, kad kaip ?ia taip - tiek ger?j? veik?j? m?s? pus?je ir tik vienas priešas. Nemanote, kad tai nes??ininga? [juokiasi] Jie juk gal?t? tiesiog visi kartu t? prieš? pulti ir viskas [juokiasi].

?urnalistas: Tokia buvo ir Goko taktika kaunantis su Majin Buu.
Akira Toriyama: Teisingai. Jis pasak?: "Tu puikiai susitvarkei pats vienas". Manau, kad Goko motyvas buvo bet kokia kaina nugal?ti priešinink? vienas prieš vien?, ne?i?rint ? tai, su kuo jis tur?s kautis.

?urnalistas: Ap?velgus vis? Dragonball trilogij? iš tikr?j? atrodo, kad tai buvo Goko pagrindinis tikslas. Šiandieninis interviu buvo labai nudingas, tad labai jums d?koju.

Tekstas angl? kalba paimtas iš: www.kanzentai.com
Vertimas iš japon? kalbos ? angl? - www.kanzentai.com komanda

Komentarai

#1
Nėra avatara
1470367
· 2011-02-21 07:31:02
Laaabai geras straipsnis. Ir pa?io ?urnali?gos nenuobod?s klausymai, o k? jau kalb?t apie Toriyamos atsakymus... ?aunu:)

#2
Nėra avatara
1470356
· 2011-02-21 14:10:27
O kas ?ia taip linksmai i?vert? i? angl? kalbos? ?domu buvo paskaitaliot :) Man toks jausmas ka?kod?l, kad D_B Ved?itas labiau nei pa?iam k?r?jui patinka... Daug labiau :su:

#3
Nėra avatara
21
· 2011-02-21 14:16:44
D_B i? angl? kalbos ir i?vert? :su: O d?l Ved?io... aha :su: jis autoriaus nuskriaustas, tai mes, Ved?io fan?s, vienijam?s :vegeta:

#4
Nėra avatara
1470356
· 2011-02-21 14:20:54
Nu va. Sakiau tau reikia angl? lankyt, poto nei?versi ateityj :P :D

#5
Nėra avatara
1470422
· 2011-02-21 15:04:50
D_B as pasiilgau tavo straipsniu ir va isipilde mano svajone PUIKU!!!!!

#6
Nėra avatara
176
· 2011-02-21 19:03:44
nepatingejau paskaityt viso man labai patiko +5

#7
Nėra avatara
1470880
· 2011-03-10 21:18:13
Geras labai patiko +5

#8
Nėra avatara
1471663
· 2011-06-17 09:13:14
Patiko. +5

#9
Nėra avatara
1472393
· 2012-07-15 15:57:26
patiko straipsnis geras +5

#10
Nėra avatara
1474137
· 2016-04-26 10:20:48
+rep labai patiko!

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.82/5 (96.47%) (17 balsu)
Forumo temų debesis
BBS2011 piesiniai, Dazoo Nuotykiai Minecrafte | Pirma Dalis | "Goblinai" + Nepavyke Kadrai, Diev? mi?kas, Ma vs ??? (AMV kova), Ma vs ??? (pie?ini? kova), Ar Ved?itas i?dav? sajanus?, 2015 met? ap?valga, gedutis12 vs ????, Freezo t?vas Cold, Pie?imas :), Jusu patirti kuriozai, Ropeta kompanija pristato nauj? filmuk, esf, Draugi?kas pasisveikinimas?, Karino klausimai #6 [ATSAKYMAI]
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas